Urban spase ecology in a context of behavioural patterns of citizens
PDF (Українська)

Keywords

urban environment, urban space, social ecology, urban environment ecology, communications, communications security, behavioral ecology, behavioral patterns

How to Cite

TimashovaО. (2018). Urban spase ecology in a context of behavioural patterns of citizens. Multiversum. Philosophical Almanac, (3-4), 45-56. Retrieved from http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/9

Abstract

The article raises the problem of the urban environment ecology as the ecology of social environment, where the citizen produces certain types of behavioral patterns. Urban behavioral patterns are considered in the social communicative aspect of urban life. Defined the patterns: the image pattern for the information-representation sphere of the city, the interactive pattern in the field of social environment selection, and the fractal pattern in the field of communicative clusters creation. The patterns provided the minimization of the stress caused by the urban environment to the citizen, affected the citizen’s life quality in the urban environment and the quality of the urban environment itself, and satisfied the citizen’s need for the urban life safety. The analysis of the behavioral patterns is an innovative approach in the study of the urban environment ecology.

PDF (Українська)

References

1. Berking KH. Sobstvennaya logika gorodov: Novyye podkhody v urbanistiki. Kollektivnaya monografiya. - M .: Novoye literaturnoye obozreniye, 2017. - 424 s.
2. Veber M. Gorod. Izbrannyye proizvedeniya. - M., Progress, 1990. - 808 s.
3. Virt L. Urbanizm kak sposob zhizni. - M .: Strelka Press, 2016. - 108 s.
4. Gekkel' E. Yestestvennaya istoriya mirotvoreniya. Obshchedostupnoy nauchnoye izlozheniye ucheniya o razvitii. Reprintnoye izdaniye 1908-1909 gg. - SPb .: Al'faret, 2016. - 690 s.
5. Glazychev V.L. Sotsial'no-ekologicheskaya interpretatsiya gorodskoy sredy. - M .: Nauka, 1984. - 180 s.
6. Kirova M. Otdel'nyye aspekty osobennostey ponyatiya i sushchnosti ekologicheskoy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti gorodskogo naseleniya // Zemleustroystvo, kadastr i monitoring zemel'. - 2017. - № 2. - C. 100-109.
7. Panov V.I. Vvedeniye v ekologicheskuyu psikhologiyu: Ucheb. posobiye. Chast' 1. - M .: Mne-PU, 2001. - 144 s.
8. Pichugina A.A. Urbanisticheskoye prostranstvo v kommunikativnoy optike // Mezhdunarodnyy elektronnyy zhurnal «Media. Informatsiya. Kommunikatsiya ». [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://mic.org.ru/dis/new/645-urbanisticheskoe-prostranstvo-v-kommunikativnoj-optike (28.08.17)
9. Prepotenskaya M.P. Bytiya cheloveka megapolisa (sotsial'nyye, kul'turnyye i ekzistentsial'nyye izmereniya): Avtoref. dis. na polucheniye nauk. stepeni dokt. filos. nauk: spets. 09.00.03 «Sotsial'naya filosofiya i filosofiya istorii». - Kiyev, 2015. - 37 s.
10. Aiello G., Tosoni S. Going about the city: Methods and methodologies for urban communication research // International Journal of Communication. - 2016. - № 10. - C. 1252-1262.
11. Lazarus R.S., Cohen J.B. Environmental stress // Human Behavior and Environment. Advances in Theory and Research. - Volume 2. - Boston: Springer, 1977. - C. 89-127.
12. Vale L.J. The imaging of the city: Public housing and communication // Communication Research. - 1995. - № 6 (22). - C. 646-663.