Alien as a factor in the creation of a social identity of a person (the tradition of phenomenological sociology)
PDF (Українська)

Keywords

social identity, Stranger, Other, structure of social identity, phenomenological sociology

How to Cite

Shevchenko, Z. (2018). Alien as a factor in the creation of a social identity of a person (the tradition of phenomenological sociology). Multiversum. Philosophical Almanac, (3-4), 19-31. Retrieved from http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/6

Abstract

The article reveals the significance of the analysis of the phenomenon of a stranger for the study of social identity of the individual. A modern study of the topic of social identity is impossible without taking into account the experience of the phenomenological tradition of determining the semantic grounds for such an identity. Bernhard Waldenfels emphasizes the fundamental impossibility of fixing certain characteristics of Stranger, em-phasizes the communicative, reciprocal character of the definition of Stranger. Alfred Schütz reveals the structural nature of the affirmation of social identity. The semantic structure of social identity defines the type of social ties in which the person is involved – first of all, the degree of approaching of the Other, which can range from a close friend to a Stranger.

PDF (Українська)

References

1. Boychenko M.I. Kommunikativnaya paradigma issledovaniya kul'tury // Ukrainskaya kul'turologicheskiye studii. - 2018. - № 1 (2). - S. 5-9.
2. Val'denfel's B. Topografiya chuzhogo: studiya fenomenologii Chuzhogo. - M .: PPS-2002, 2004. - 206 s.
3. Gatal'skaya S.M. Filosofiya kul'tury. Uchebnik. - M .: Prosveshcheniye, 2005. - 328 s.
4. Gusserl' E. Kartezianskiye razmyshleniya. - SPb .: Nauka. Yuventa, 1998. - 315 s.
5. Kebuladze V. Bernkhard Val'denfel's - fenomenolog Chuzhogo. Poslesloviye perevodchika // Val'denfel's B. Topografiya chuzhogo: studiya fenomenologii Chuzhogo. - M .: PPS-2002, 2004. - S. 198-202.
6. Mid Dzh.G. Dukh, samost' i obshchestvo. S tochki zreniya sotsial'nogo Bikhevioristy. - M .: Ukrainskiy tsentr dukhovnoy kul'tury, 2000. - 374 s.
7. Shyuts A. Struktura povsednevnogo myshleniya // sotsiologich-skiye issledovaniya. - 1988. - № 2. - S. 129-137.
8. Shyuts A., Lukman T. Struktury zhittssvitu. - M .: Ukrainskiy Tsentr dukhovnoy kul'tury, 2004. - 560 s.
9. Shyuts A. Chuzhak: sotsial'no-psikhologicheskiy ocherk // Shyuts A. Izbrannoye: mir, svetyashchiysya smyslom. - M .: ROSSPEN, 2004. - S. 533-549.