Transformations of mithicity of the world image in philosophy and psychology
PDF (Українська)

Keywords

myth, stages of development of psychology, psychotherapy, religion, sociality

How to Cite

Lukashenko, M. (2018). Transformations of mithicity of the world image in philosophy and psychology. Multiversum. Philosophical Almanac, (3-4), 152-162. Retrieved from http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/19

Abstract

The article deals with the historically dynamic reflection of the phenomenon of the social world conception in mythological, philosophical and scientific psychological knowledge. For example, the attitude toward myths and their place in psychological knowledge shows not only the coexistence and mutual influence different paradigms of knowledge, but also the circulation of information and methods of work. Jointly presented myths from the time of the Cognitive Revolution to today create imaginary realities that are a prerequisite for the successful cooperation of people in groups of any size. The reasons for struggling against myths and the appearance of their new forms were described. Modern myths are considered from the point of view of sociality, society's resources, psychotherapy and its methods.

PDF (Українська)

References

1. Vlakhos I. Pravoslavna psykhoterapiya: svyatoottsivsʹkyy kurs likuvannya dushi / Mytropolyt Yerofey (Vlakhos). - Svyato-Troyitsʹka Serhiyeva Lavra, 2005. - 368 s.
2. Ishchuk N.V. Liturhiya yak zdiysnena koynoniya // Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya filosofsʹko-politolohichni studiyi. - 2017. - Vyp. 12. - S. 67-73.
3. Maffesoli M. Okoldovaniya svitu abo bozhestvenne sotsialʹne // Sotsio-LOHOS. - M .: Prohres, 1991. - S. 274-283.
4. Paryzʹka deklaratsiya: «Yevropa, v yakovi mozhna viriti» [Elektronnyy resurs]. - Zbruch, 6.11.2017. [Elektronnyy resurs]: Rezhym dostupu: https://zbruc.eu/node/72673
5. Rohovyn M.S. Elementy zahalʹnoyi ta patolohichnoyi psykholohiyi v pobudovi psykholohichnoyi teoriyi [Tekst]: avtoreferat dysertatsiyi d-ra pedahohichnykh nauk. - M, 1968. - 28 s.
6. Romenetsʹ V.A. Istoriya psykholohiyi. Starodavniy svit. Seredni viky. Vidrodzhennya. – K.: Lybidʹ, 2005. – 915 s.
7. Furkalo V.I. Mifolohichnyy aspekt ideyi sotsialʹnoyi spravedlyvosti // Mulʹtyversum. Filosofsʹkyy alʹmanakh. – 2012. – № 10 (118). – S. 24–32.
8. Khaydehher M. Pysʹmo o humanyzme / Martyn Khaydehher // Problema cheloveka v zapadnoy fylosofyy. – M., 1988. – S. 348–350.
9. Kharari YU.N. Lyudyna rozumna. Istoriya lyudstva vid mynuloho do maybutnʹoho. – Kharkiv: Klub simeynoho dozvillya, 2018. – 543 s.
10. Shedyakov V.YE. Mifichnistʹ rozvytku contra vykorystannya mifu z metoyu rozvytku // Mulʹtyversum. Filosofsʹkyy alʹmanakh. – 2013. – № 3 (121). – S. 21–30.
11. Weizsacker E.U., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet – A Report to the Club of Rome / Ernst Ulrich von Weizsacker, Anders Wijkman. – NY: Springer Science+Business Media LLC, 2018. – 220 p.