ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Наукове видання «Мультиверсум. Філософський альманах» висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.

Виходить друком з 1998 року.
Засновником журналу є Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України.
Визнаний фаховим виданням зі спеціальності «Філософія» постановою Президії ВАК України від грудня 1998 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15444-4016З
ISSN (Міжнародний стандартний серійний номер): 2078-8142
Періодичність публікацій: 4 виходи на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Категорія читачів: видання орієнтовано на фахівців у галузі філософії, культурології, аспірантів, студентів, магістрантів з гуманітарних дисциплін.
Як наукове освітнє видання журнал являє собою вагому методичну базу для викладачів Вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів і докторантів у галузі філософії, культурології, релігієзнавства.

Комментарии запрещены.