Редакційна політика

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Наукове видання «Мультиверсум. Філософський альманах» висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.

Виходить друком з 1998 року.
Засновником журналу є Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України.
Визнаний фаховим виданням зі спеціальності «Філософія» постановою Президії ВАК України від грудня 1998 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15444-4016З
ISSN (Міжнародний стандартний серійний номер): 2078-8142
Періодичність публікацій: 4 виходи на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Категорія читачів: видання орієнтовано на фахівців у галузі філософії, культурології, аспірантів, студентів, магістрантів з гуманітарних дисциплін.
Як наукове освітнє видання журнал являє собою вагому методичну базу для викладачів Вищих навчальних закладів,  наукових співробітників, аспірантів і докторантів у галузі філософії, культурології, релігієзнавства.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Матеріали розподіляються за тематичними рубриками та жанровими підрозділами.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:

 • Історія вітчизняної та зарубіжної філософії
 • Соціальна філософія
 • Філософська антропологія
 • Філософія культури
 • Філософія освіти
 • Логіка
 • Етика та естетика
 • Релігієзнавство
 • Культурологія

ЖАНРОВІ ПІДРОЗДІЛИ:

 • Статті – окремі наукові дослідження одного автора чи колективу авторів з актуальних проблем сучасного філософського дискурсу.
 • Дискусії – обговорення актуальних філософських питань на тематичних «круглих столах», засіданнях кафедр, відділів тощо.
 • Переклади – виходять друком класичні філософські тексти, що вперше перекладаються українською мовою.
 • Архіви – публікуються тексти рукописів, що виходять друком вперше.
 • Рецензії – друкуються рецензії на нові наукові видання з філософської тематики
 • Нові видання – виходять друком бібліографічні дані нових книг і статей історико-філософської тематики, а також короткий опис їхнього змісту.
 • Наукове життя – публікуються інформаційні звіти про історико-філософські конференції, семінари, «круглі столи», засідання тощо.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

Періодичність публікацій: 4 номери на рік.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

«Мультиверсум. Філософський альманах» є журналом  відкритого доступу, підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями з метою загальнолюдського суспільного прогресу. Усі статті та інші друковані матеріали є вільними для перегляду, читання та завантаження одразу після виходу з друку поточного випуску. Повнотекстовий доступ до наукових статей збірника наукових праць «Мультиверсум. Філософський альманах» представлено в розділі «Архів».

Комментарии запрещены.