Философия - это один из источников развития человеческого знания

Про видання

Наукове видання «Мультиверсум. Філософський альманах» висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.
     
  На сторінках альманаху виходять друком найсвіжіші наукові розробки провідних наукових співробітників Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Інституту соціології НАН України, а також авторів з інших наукових та вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, аспірантів та докторантів в галузі філософських та соціологічних дисциплін.
     
  У «Мультиверсумі» регулярно друкуються переклади класиків філософії, статті провідних вітчизняних та сучасних відомих зарубіжних філософів. Альманах видає друком тексти авторів, які поділяють різні філософські позиції і організовують обговорення цих позицій.
     
  Географія авторів альманаху значно виходить за межі України. «Мультиверсум» веде тісну співпрацю з провідними філософами Росії, Польщі, Болгарії, Азербайджану та інших країн СНД та далекого зарубіжжя.
     
  До редколегії «Мультиверсума» входять провідні вітчизняні фахівці з філософії та соціології, доктори філософських та соціологічних наук.
     
  Видання орієнтовано на фахівців у галузі філософії, соціології, культурології, релігієзнавства, студентів, магістрантів та аспірантів з гуманітарних дисциплін.
     
  Як наукове освітнє видання журнал являє собою вагому методичну базу для викладачів ВНЗ, наукових співробітників, аспірантів і докторантів в галузі філософії та соціології.

Головний редактор: доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович

Заступник головного редактора: кандидат філософських наук Усик Алла Володимирівна

Відповідальний секретар: кандидат філософських наук Шевченко Сергій Леонідович

Редакційна колегія: доктор філос. наук, професор В.О. Ананьїн; доктор соц. наук О.І. Вишняк; доктор філос. наук, професор М.М. Кисельов; доктор філос. наук, професор В.С. Лук’янець; доктор соц. наук І.О. Мартинюк; доктор соц. наук, професор О.В. Нельга; доктор філос. наук, професор, чл.-кор. НАН України В.С. Пазенок; доктор філос. наук К.Ю. Райда; доктор філос. наук, професор А.О. Ручка; доктор філос. наук, професор В.В. Танчер; доктор філос. наук, професор Л.О. Филипович; доктор філос. наук, професор П.Л. Яроцький