Випуск 76

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 76. – К., 2008.

З М І С Т

Райда К.Ю.
докторт філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНДИВІДА В КОМПЬЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 3

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ ТА ЯК «ТУРБОТА ПРО СЕБЕ» 12

Держко І.З.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету
МОДАЛЬНІ ЦІННОСТІ СМИСЛІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ 25

Тімченко Т.В.
кандидат філос. наук, доцент Львівського медичного університету імені Данила Галицького
ТЕМПОРАЛІЗАЦІЯ Й ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІУМУ 33

Савостьянова М.В.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНТРОПОЛОГІЧНІ, АКСІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ НАУКИ 47

Кравцов Ю.С.
кандидат філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
СУБ’ЄКТИВНІ ПІДСТАВИ ПОДІЇ В ПРОСТОРІ ІНФОРМАЦІЇ 59

Макаров З.Ю.
викладач Вінницького національного технічного університету
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У ЗВОРОТНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ДЕТЕРМІНІЗМУ 70

Керимов Э. С.
кандидат філос. наук, доцент Азербайджанского технического университета, г. Баку
УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 85

Степанов В.В.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
МІСТИКА ЯК ДИСКУРС РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРАНСЛІНГВАЛЬНОГО ДОСВІДУ ЛЮДИНИ 93

Усик А.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЛУМАЧЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ У РАННЬОМУ КОНФУЦІАНСТВІ 107

Стоян Д.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ “ДІЙСНІСТЬ” У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ю.І. ВАССИЯНА 120

Логінова Г. М.
старший викладач Київського національного університиту технологій т адизайну
РИЗОМАТИЧНІСТЬ ДИСКУРСУ ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА 132

Андрущенко Т.І.
кандидат політ. наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України
ЦИВІЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ М.ДАНИЛЕВСЬКОГО, О.ШПЕНГЛЕРА, П.СОРОКІНА 143

Множинська Р. В.
кандидат філос. наук, м. Київ
СТАНІСЛАВ ОРІХОВСЬКИЙ І ТЕОФАН ПРОКОПОВИЧ: КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ ПОГЛЯДІВ НА ІДЕАЛЬНУ ФОРМУ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 160

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АКСІОСФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ЦІННІСНОЇ ОРИЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 171

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПАСТИРСЬКА МІСІЯ ЄПИСКОПАТУ В КАТОЛИЦЬКОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ЛІДЕРСТВІ 182

Лугуценко Т.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕСТЕТИЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 193

Писаренко Ю.Г.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
НОВЕ У РОЗУМІННІ “ПОТЛАЧА” 204

Кулік В.В.
здобувач Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 216

Сірий Є.В.
кандидат соц. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДІЯЛЬНІСНИЙ ІМПЕРАТИВ У СИСТЕМІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 225

Чорноморденко І.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
ПОЗАНАУКОВІ ЗНАННЯ: УФОЛОГІЯ ЯК ФОРМА ЗНАННЯ 241

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 76

  1. Уведомление: 2008 рік « Философия