Випуск 75

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 75. – К., 2008.

З М І С Т

Райда К.Ю., Єсипенко Д.М.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; кандидат філос. наук, директор Українського центру духовної культури Товариства “Знання” України
ГУМАНІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФІЇ М.ГАЙДЕГГЕРА ТА Ж. П. САРТРА 3

Кравцов Ю.С.
кандидат філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ПРО ПАРАДОКС ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ І ВІРТУАЛЬНОЇ 13

Грицай О.М.
доцент Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
КРИТИКА ПРОСВІТНИЦЬКОГО РОЗУМУ В ІДЕЯХ РОМАНТИЗМУ 24

Федь І.А.
доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
КАТАРСИС ТА НАРЦИСИЗМ: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ 34

Степанов В.В.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
МІСТИЧНА АПОФАТИКА МАЙСТРА ЕКХАРТА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 45

Стоян Д.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ю.І. ВАССИЯНА 58

Усик А.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
БІЛЯ ВИТОКІВ КИТАЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНА ЕТИКА КОНФУЦІЯ. ЕТИЗАЦІЯ ОНТОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ 69

Роговський О.М.
кандидат філос. наук, докторант Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ХРОНОТОПОЛОГІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 83

Швирков О.І.
кандидат філос. наук, старший викладач Сумського державного університету
ПРО ДВА СВІТИ 92

Лисоколенко Т.В.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ 101

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
ЦІННІСНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 111

Яцик І.С.
аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка
ХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ В ТРАНСЦЕНДЕНЦІЮ 124

Осокін М.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІДЕОЛОГІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 134

Павленко Ю.А.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІДЕОЛОГІЯ І СУБ’ЄКТИВНІСТЬ У ПОСТМАРКСИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ 145

Савицька І.М.
аспірантка Національного аграрного університету
СВОБОДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПРАКТИКИ ТА УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ 152

Коротіч Г.В.
кандидат філос. наук, доцент Приазовського державного технічного університету
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ В ТВОРЧОСТІ С.О. ЛЕВИЦЬКОГО 162

Рожкова Ю.А.
здобувачка Київського університету туризму, економіки і права
СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 173

Згінник Г.Л.
аспірант Луганського національного педагогічного університету
РОЗУМІННЯ СВОБОДИ У ФАШИЗМІ 185

Зубань Г.О.
Слов’янський державний педагогічний університет
СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АГРЕСІЇ У ФІЛОСОФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 192

Мельниченко А.А., Сингаївська А.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”; здобувач НТУУ “КПІ”
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ 205

Зоська Я.В.
старший викладач Класичного приватного університету, м. Запоріжжя
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 224

Бабак І.М.
аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя
МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ 231

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.