Випуск 73

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 73. – К., 2008.

З М І С Т

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 3

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, заступник директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СУБЛІМОВАНА І НЕСУБЛІМОВАНА СВОБОДА 28

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СТРАТЕГІЇ СВОБОДИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 39

Держко І.З.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету
АНТРОПОЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВЕРСІЇ ЗМІСТУ БУТТЯ ЛЮДИНИ 59

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
СТРАТЕГІЯ САМОБУТТІЙНОСТІ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: КОНТЕКСТ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 68

Зіборова Д.А.
аспірантка Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
ЧАС І АНТРОПОЛОГІЯ: ПАМ’ЯТЬ, ДІАЛОГ, ІНШИЙ 78

Яцук Н.Є.
кандидат філос. наук, доцент Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького
ДО ПИТАННЯ ФЕНОМЕНУ ПОНАД СТОЛІТНЬОГО “МАРКСОЦЕНТРИЗМУ” 95

Дєвочкіна Н.М.
аспірантка Запорізького національного університету
ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 105

Терешкун О.Ф., Стручкова-Гуменна Л.Б.
кандидат політ. наук, доцент Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника;здобувач Інституту соціології НАН України
РОЛЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 115

Кравчик М.О.
пошукувач ОНУ ім. І.І.Мечникова
ІДЕЯ ТИПОЛОГІЇ У ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ТИПОЛОГІЙ КУЛЬТУРИ М.Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО, О.ШПЕНГЛЕРА, П.О. СОРОКІНА) 127

Чорний В.С.
кандидат філос. наук, докторант Національної академії оборони України
СОЦІАЛЬНІ КРИЗИ XVII–XVIIІ СТ. В ЄВРОПІ ТА СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 139

Гриньова Н.В.
кандидат техн. наук, докторант Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ТАЄМНОЗНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЛЕГІТИМАЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 150

Макушинська Г.П.
кандидат філос. наук, доцент Запорізької державної інженерної академії
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ І ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМНИХ І ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ 159

Ващенко К.М.
аспірант Інституту вищої освіти АПН України
ЦІННІСНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 168

Шолухо Н.Є.
аспірантка Харківської державної академії культури
СЛІД СТРУКТУРАЛІЗМУ В ЕТИЦІ ІНШОГО: ЕММАНЮЕЛЬ ЛЕВІНАС І КЛОД ЛЕВІ-СТРОС 179

Згінник Г.Л.
аспірант Луганського національного педагогічного універститету імені Тараса Шевченка
СТОЇЧНА ТА ЕПІКУРЕЙСЬКА ЕТИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ 191

Шамша І.В.
асистент Одеської національної юридичної академії
РОЗУМІННЯ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ БОЕЦІЯ 203

Любчук В.В.
аспірантка Інституту соціальних наук, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 213

Галушко О.С.
аспірант КНУБіА
ЗМІСТОВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 221

Білецька Т.В.
аспірантка Інституту соціології НАН України
ВПЛИВ КОНФЛІКТОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ПОЛІТИЧНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 231

Александров Д.В.
аспірант Інституту соціології НАН України
СОЦІОЛОГІЧНА РЕСТАВРАЦІЯ НАПІВЗАБУТОГО ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ “ІНТЕРЕС” 242

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 73

  1. Уведомление: 2008 рік « Философия