Випуск 72

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 72. – К., 2008.

З М І С Т

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА” В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА ФУТУРОЛОГІЇ. ІДЕЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ 3

Герасимова Е.М.
кандидат філос. наук, докторантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ ЯК САМОВИРАЖЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ 9

Балінченко С.П.
викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТІ 20

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ВИКЛАДАЧ ФІЛОСОФІЇ: ДОЛЕНОСНІСТЬ ПРОФЕСІЇ 29

Мошенець В.А.
аспірантка Національного аграрного університету
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТІСНОСТІ ФІЛОСОФУВАННЯ: АСПЕКТИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ, ПІДХОДИ, ЗНАЧЕННЯ 39

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Ін-nу філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МОВНИЙ ПОВОРОТ У ФІЛОСОФІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ФІЛОСОФІЇ СУБ’ЄКТА У ФРАНЦІЇ 46

Держко І.З.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету
МЕТАФІЗИЧНІ СМИСЛИ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 56

Лаута О.Д.
аспірант Національного аграрного університету
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ДОСВІДУ 64

Левицький В.С.
аспірант Донецького університету штучного інтелекту
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР МОДЕРНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 2 75

Шевченко С.Л.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН “КОЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ” ПРИРОДИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ Н.АББАНЬЯНО 85

Самчук Р.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РОЛЬ ЕКЗИСТЕНЦІАЛУ “ЛЮБОВ” В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ ГУМАНІСТИЧНОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ 97

Фельдман О.Б.
пошукач Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
“ПРОЕКТ АНТИСЕМІТИЗМУ” ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ЙОГО ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ДОСЛІДЖЕННІ КСЕНОФОБІЇ 108

Кіктенко В.О.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України
ФІЛОСОФСЬКІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ВИСНОВКИ ПРОЕКТУ “НАУКА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ В КИТАЇ” 120

Шеремета О.Ю.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СПІЛЬНЕ ДОБРО НАРОДУ, ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ У РОЗУМІННІ МИТРОПОЛИТА А.ШЕПТИЦЬКОГО 136

Андросова В.І.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ХАБАД ЛЮБАВИЧ В УКРАЇНІ: У ВИТОКІВ ДІАЛОГУ 146

Шамша І.В.
асистент Одеської національної юридичної академії
КАТЕГОРІЯ “БУТТЯ” У ФІЛОСОФІЇ ПАРМЕНІДА 156

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету ДПС України
ВИНИКНЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО НЕОПЛАТОНІЧНОГО ЕСЕНЦІАЛІЗМУ 168

Марковський Б.В.
аспірант Житомирського державного університету
МІФОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 178

Пучков О.О.
кандидат філос. наук, начальник кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 190

Лєсєв І.В.
аспірант Центру українознавства Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЕТНОСІВ ПРИРОДНИМ І СУСПІЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 196

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
КРИТЕРІЇ КОГНІТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО КОГНІТИВІЗМУ 212

Самарський А.Ю.
аспірант НАУ
НЕЛІНІЙНЕ МИСЛЕННЯ. МЕДІА-МЕРЕЖЕВА ПАРАДИГМА 222

Лещенко А.М.
викладач Херсонського державного морського інституту
РОЛЬ МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ 234

Ручка А.О., Іващенко О.В.
[Рецензія на:]
ЦАПКО С.О. ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ (ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 243

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.