Випуск 71

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 71. – К., 2008.

З М І С Т

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА” В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА ФУТУРОЛОГІЇ. “ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО”: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 3

Багнюк А.Л.
завідувач кафедри Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І КВАНТИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЛУМАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ 14

Погосян В.Г.
старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету
ФРАГМЕНТАРНА МОДЕЛЬ МОДЕРНIЗАЦIЇ 41

Шевель І.П.
кандидат соц. наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв
МІЖЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ І МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 50

Левицький В.С.
аспірант Донецького університету штучного інтелекту
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР МОДЕРНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЧАСТИНА 1 60

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк
АНАЛІТИКА СВОБОДИ 70

Коваленко Н.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ МОДЕЛІ БІОЕТИЧНИХ ВІДНОСИН “ЛЮДИНА – ПРИРОДА” 81

Компанець М.М.
кандидат техн. наук, доцент Вінницького національного технічного університету
ТЕХНОЛОГІЯ УСПІХУ. КВАНТОВА ФІЗИКА: НАУКА УСПІХУ? 93

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
АДОГМАТИЗМ – ПОСТМОДЕРНІЗМ: МЕТАФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС 101

Козловський В.П.
доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ДО ГЕНЕЗИ ТЕРМІНІВ “АНТРОПОЛОГІЯ” І “ПСИХОЛОГІЯ” У НІМЕЦЬКІЙ МЕТАФІЗИЦІ: КОРОТКА ІСТОРИЧНА ЕКСПОЗИЦІЯ ВІД Р.ГОКЛЕНА ДО І.КАНТА 110

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ЗІСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ “ВІРА/НЕВІРА” У ТРАКТУВАННІ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА 128

Левкулич В.В.
кандидат філос. наук, доцент Ужгородського національного університету
ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ 139

Чайка С.А.
здобувач Київського національного університетуімені Тараса Шевченка
АНАЛІЗ Г.ЧЕЛПАНОВИМ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 151

Кравець М.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ МИСЛЕННЯ ВІД АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДО НІМЕЦЬКОГО ІДЕАЛІЗМУ 162

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету ДПС України
ФІЛОСОФСЬКА ТЕОЛОГІЯ АРЕОПАГІТИК 173

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРАВОСЛАВНЕ ЧЕРНЕЦТВО У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЛІДЕРСТВА: ДУХОВНІ ВИТОКИ 184

Слюсаренко О.В.
асистент кафедри Східноукраїнського національного університету імені В.І. Даля
КРИТИКА ХРИСТИЯНСТВА З БОКУ СУЧАСНОГО ІВАНОВСТВА 197

Пасічник О.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОЛОГОВА ОБРЯДОВІСТЬ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ОБРЯДІВ ПЕРЕХОДУ А. ВАН ГЕННЕПА 205

Северин-Мрачковська Л.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного економічного університету
МОРАЛЬ ТА ЕКОНОМІКА ЯК СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ: РІВНІ ВИЯВУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 214

Атоян А.І.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
УНІВЕРСАЛЬНА ЛЮДИНА У СКУЛЬПТУРІ МАРГІНАЛЬНИХ УЗБЕРЕЖ: ВІД РОДЕНА ДО БОТЕРО 225

Барна Н.В.
доцент Університету “Україна”, м. Київ
ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІМІДЖ-ОБРАЗУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕСТЕТИЧНОГО 239

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.