Випуск 70

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 70. – К., 2008.

З М І С Т

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА” В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА ФУТУРОЛОГІЇ. КОНЦЕПЦІЯ “ІНФОРМАЦІЙНОГО КАПІТАЛІЗМУ” МАНУЕЛЯ КАСТЕЛЬСА (ЧАСТИНА 1) 3

Герасимова Е.М.
кандидат філос. наук, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕОЕКОНОМІКИ 14

Прокопчук І.І.
доцент НАУ
ОСМИСЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 26

Побочий І.А.
завідувач кафедри Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)
ПОЛІТИЧНИЙ ПОПУЛІЗМ І ЙОГО МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ ПРОТИСТОЯННІ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ 42

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МЕСІЯ І НАТОВП: ТРАГЕДІЯ ОСОБИСТОСТІ В ДУХОВНОМУ ЛІДЕРСТВІ 52

Білокобильський О.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Державного університету інформатики і штучного інтелекту
ІСТОРІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ І КОНСТРУКТ МОДЕРНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 64

Даниленко О.О.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІНТЕРПОЛЯЦІЯ СИМУЛЯКРІВ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСРЕАЛЬНОГО СВІТУ КУЛЬТУРИ 77

Землянський А.М.
здобувач Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО СВІТУ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЇ 87

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
НАДІЇ І ПОБОЮВАННЯ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ЛЮДИНИ 96

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ОНТОЛОГІЯ САМОБУТТІЙНОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 107

Горкун І.В.
аспірантка Національного аграрного університету
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ РЕЦЕПЦІЇ БУТТІЙНОСТІ ДІАЛОГІЗУВАННЯ 117

Курок І.С.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Глухівського державного педагогічного університету
ЕТИЧНЕ В КОНЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ М.БЕРДЯЄВА 126

Тімченко О.П.
кандидат філос. наук, доцент Львівської комерційної академії
ПЕРСОНАЛІЗМ БЕРДЯЄВА ЯК КОНКРЕТНО-ОСОБИСТІСНЕ ЕКЗИСТЕНЦІЙНЕ ЗУСИЛЛЯ 138

Височанський Р.Р.
аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка
ОРІЄНТАЛІЗМ З ПОГЛЯДУ БЕРНАРДА ЛЬЮЇСА 149

Чекаль Л.А., Судак С.Д.
кандидат філос. наук, доцент Національного аграрного університету;
здобувач Національного аграрного університету
СУТНІСНІ СИЛИ В МІФОПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ АНТИЧНИХ АВТОРІВ 163

Кислюк К.В.
кандидат філос. наук, докторант Харківської державної академії культури
КИЇВ, ЯКИЙ ТАК І НЕ СТАВ ЄРУСАЛИМОМ (ТРИ ОБРАЗИ ОДНІЄЇ ІДЕЇ) 173

Компанець М.М.
кандидат тех. наук, доцент Вінницького національного технічного університету
ТЕХНОЛОГІЯ УСПІХУ. РЕАЛЬНІСТЬ І СВІДОМІСТЬ 183

Юрченко Л.І.
кандидат хім. наук, доцент Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ВРАХУВАННЯ СКЛАДНИХ ВЗАЄМИН ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 192

Димитрова В.Ф.
викладач Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського
ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ТИПОЛОГІЇ 201

Триняк М.В.
кандидат пед. наук, доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІАЛОГІЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 210

Бойко А.І.
кандидат філос. наук, докторант НПУ імені М.П. Драгоманова
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 221

Скубашевська О.С.
кандидат пед. наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК АКТ ТВОРЧОСТІ 229

Черенков М.М.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВІД ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ ДО “ВХОДЖЕННЯ У СВІТ”: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ЦЕРКВАХ 237

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.