Випуск 69

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 69. – К., 2008.

З М І С Т

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ДО ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ І РОЛІ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ 3

Гвоздяк В.М.
кандидат філос. наук, доцент Ужгородського національного університету
КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЯК ВИХІДНІ ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ (ДО ІСТОРІЇ ПРОБЛЕМИ) 11

Гаврилов М.І. Скок Н.С.
доктор філос. наук, професор Донецького держ-го університету управління; асистент Донецького держ-го ун-ту упр-ня
ІДЕАЛЬНЕ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ 20

Левкулич В.В.
кандидат філос. наук, доцент УжНУ
ПРОБЛЕМА ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ: МОЖЛИВІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ 27

Пасько І.Т., Гурбич В.А.
кандидат філос. наук, професор ЦГО НАН України; пошукач ЦГО НАН України
ПОЛІТИЧНЕ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 35

Василевич О.Г.
аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 46

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВІД ВОЖДІЗМУ ДО ЛІДЕРСТВА: МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ МАСАМИ 57

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
“АРХЕОЛОГІЯ СКЕПТИЦИЗМУ” – КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОГО АДОГМАТИЗМУ 68

Шкіль Л.Л.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВИОКРЕМЛЕННЯ БЕЗУМСТВА ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ М.ФУКО 76

Петренко Д.В.
аспірант Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна
ФІЛОСОФІЯ ПОДІЇ ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА 86

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ЛОГІКА ВІДНОШЕННЯ В АНТИНОМІЇ “ІСТИНА – ПОМИЛКА” В АНАЛІЗІ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА 95

Німчин С.О.
викладач ВДНЗ УМСА
СИНГУЛЯРНО-РИЗОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 106

Шевченко С.Л.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТРАГІЧНИЙ ГУМАНІЗМ А.КАМЮ: В ПОШУКАХ СМИСЛУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 116

Кравець М.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ САМОПІЗНАННЯ В ЛЮДСЬКОМУ МИСЛЕННІ В АНТИЧНИЙ ПЕРІОД (КЛАСИЧНА ДОБА) 127

Веремійчук І.П.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФЕНОМЕН ПОЕТА-ПРОРОКА ЯК ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ “ДОСКОНАЛОСТІ” ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФУВАННЯ А.МІЦКЕВИЧА 137

Терешкун О.Ф., Гальченко Ю.В.
кандидат політ. наук, доцент Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника; студентка Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ДУХУ В ГАЛИЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ 147

Шеремета О.Ю.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІДЕЯ СОВІСТІ У РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ МИТРОПОЛИТА А.ШЕПТИЦЬКОГО 158

Арістова А.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного транспортного університету
ВИТОКИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ 168

Зубань Г.О.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського ДПУ
КОРДОЦЕНТРИЧНІ ІНТЕНЦІЇ ТА РОЛЬ ОБОЖЕННЯ У ФІЛОСОФІЇ ІСИХАЗМУ 177

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету державної податкової служби України
ДОКАЗИ ІСНУВАННЯ БОГА В ГРЕЦЬКІЙ ПАТРИСТИЦІ 188

Овчаренко І.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДДІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 198

Самарський А.Ю.
аспірант НАУ
ОПОЗИЦІЯ ЛІНІЙНОГО І НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ В МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ 207

Барна Н.В.
доцент Університету “Україна”
ІМІДЖ ЯК МІФОЛОГІЧНИЙ АРХЕТИП:ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 218

Марушевська О.Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТУСНОЇ МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 69

  1. Уведомление: 2008 рік « Философия