Випуск 67

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 67. – К., 2008.

З М І С Т

Черенков М.М.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ ІДЕЙ РЕФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-БОГОСЛОВСЬКУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ 3

Співак В.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
“ВЗОРУВАННЯ” НА ХРИСТА ЯК МОРАЛЬНА МАКСИМА У ПРОПОВІДЯХ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО 11

Горбань Р.А.
здобувач Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ У ТЕОЛОГІЇ ІСТОРІЇ 24

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ “БГАҐАВАДҐІТИ” 34

Чорноморець Ю.П.
доцент Національного університету ДПС України
ІСТОРІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ МАКСИМА СПОВІДНИКА В ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 48

Кулешов Р.Н.
аспірант Харківської державної академії культури
МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГЕМИ ТРІКСТЕРІАДИ 60

Самчук Р.В.
аспірант інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПЦІЯ “ВНУТРІШНЬОЇ СВОБОДИ” К.РОДЖЕРСА ЯК ШЛЯХ ДО АВТЕНТИЧНОГО ІСНУВАННЯ 69

Воронюк О.Л.
аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка
ФРІДРІХ НІЦШЕ: РЕФЛЕКСІЯ НІГІЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ ДЕКАДАНСУ ТА КРИЗИ МЕТАФІЗИКИ 81

Федь В.А.
кандидат філос. наук, докторант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЙ “КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ” ТА “КУЛЬТУРОТВОРЧЕ БУТТЯ” 89

Труш М.С.
викладач Національного технічного університету України “КПІ”
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ 99

Рожкова Ю.А.
здобувач Київського університету туризму, економіки і права
ФЕНОМЕН ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ВИТОКИ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 109

Мартинов Р.С.
кандидат філос. наук, м. Слов’янськ
ТЕХНОКРАТИЧНІ ПРОЕКТИ ХХ СТ.: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ 120

Свириденко Д.Б.
аспірант Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ 129

Герасимова Е.М.
кандидат філос. наук, докторант Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова
СТАТУС ЕКОНОМІКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 140

Герасимець Н.В.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 157

Андрущенко Т.І.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії
ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ПРОТИСТАВЛЕННЯ 168

Гадяцький В.І.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОДОЛАННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ 175

Стець В.І.
старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ 184

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТОПІКА В ІСТОРІЇ ЛОГІКО-РИТОРИЧНОЇ ДУМКИ 191

Скубашевська О.С.
кандидат пед. наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС В ІННОВАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 201

Попова О.Б.
викладач НУФСУ
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ДИСКУРСІ 216

Романюк В.С.
аспірант Харківської державної академії культури
“АВТОР – ГЛЯДАЧ” У ПЕРФОРМАНСІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ 225

Журба М.А.
асистент Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Рубіжне
ТЕЛЕОЛОГІЗМ ЕСТЕТИЧНОЇ ІМПЕРАТИВНОСТІ В ДИЗАЙНІ 234

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.