Випуск 66

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 66. – К., 2007.

З М І С Т

Грива О.А.
кандидат пед. наук, доцент, декан Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П Драгоманова
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТОЛЕРАНТНОГО СУСПІЛЬСТВА 3

Юрченко Л.І.
кандидат хім. наук, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В ПРОЦЕСІ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 12

Таран Г.П.
аспірант КНУБА
АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 22

Климова О.В.
кандидат філос. наук
ТРАДИЦІЯ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 32

Препотенська М.П.
кандидат філос. наук, доцент НТТУ “КПІ”
АНТРОПОЛОГІЯ МІСТА. HOMO URBIS 43

Глушко Т.П., Корсак Л.М.
кандидат філос. наук, асистент кафедри філософії НПУ ім. М.П. Драгоманова;
провідний економіст ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК АГРАРНА ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 54

Погосян В.Г.
старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету
МОДЕРНІЗАЦІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 64

Ярошенко Л.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 75

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ОНТО-ГНОСЕОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ХИБИ В НОВОЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 85

Сухоніс Н.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПТ “РОЗРИВУ” ЮЛІЇ КРІСТЕВОЇ ТА ПРОБЛЕМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ 96

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
Ф.К.С. ШИЛЛЕР ПРО НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 110

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
РЕТРОСПЕКТИВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОСТІ Л.ШЕСТОВА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ А.КАМЮ 125

Німчин С.О.
викладач УМСА, м. Полтава
МІЖДИСКУРСИВНА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ АБСУРДУ 134

Курило В.Б.
випускник аспірантури Львівського національного університету ім. І.Франка
В.ЛИПКІВСЬКИЙ ПРО РОЗУМ І ВІРУ ЯК “ДВА ОКА ДУШІ” 147

Триліс Г.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СХІДНЕ І ЗАХІДНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ ФІЛОСОФІЇ СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ 156

Пітулей В.В.
аспірантка Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА АНТИЧНОГО ЯЗИЧНИЦТВА ТА ХРИСТИЯНСТВА 165

Рачеєва Л.П.
викладач Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості
РЕЛІГІЙНИЙ ЖИВОПИС У СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ 176

Лещенко І.Л.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІТАЛІЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ЙОГО РЕЛІГІЙНОМУ АСПЕКТІ 185

Сворак С.Д.
професор, полковник міліції, начальник Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ОСМИСЛЕННІ 195

Шугаєва Л.М.
кандидат філос. наук, доцент Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА БОЖОЇ МАТЕРІ “ДЕРЖАВНА”: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ 210

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКОВНІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТЬ І СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОСТІ 217

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету Податкової Служби України, м. Ірпінь
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ОЦІНКА СИСТЕМИ МАКСИМА СПОВІДНИКА У ПРАЦЯХ С.ЄПІФАНОВИЧА 227

Білецька Т.В.
аспірантка Інституту соціології НАН України
ПРОТЕСТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ 241

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 66

  1. Уведомление: 2007 рік « Философия