Випуск 64

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 64. – К., 2007.

З М І С Т

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА МОДАЛЬНІСТЬ ЕКЗИСТЕНЦІЇ 3

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА В КОНТЕКСТІ ПОЛЕМІКИ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА КОМУНІТАРИЗМУ 15

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ФІЛОСОФІЯ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАЛЬНО-НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 34

Усов Д.В.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України
ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ А.ТОКВІЛЯ В КОНТЕСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 43

Климова О.В.
кандидат філос. наук, докторант Дніпродзержинського державного технічного університету
ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ З КУЛЬТУРНОЮ ТРАДИЦІЄЮ 52

Мошенець В.А.
здобувач Національного аграрного університету
ОСОБИСТІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ 62

Скринник-Миська Д.М.
аспірантка Львівського національного університету ім. І.Франка
ФІЛОСОФСЬКА (ПСИХОАНАЛІЗ) ТА ХУДОЖНЯ (МОДЕРН) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ: ПАРАЛЕЛІ І КОЛІЗІЇ 72

Пасічник О.С.
аспірант Київського Національного університету ім. Т.Шевченка
ІНІЦІАЦІЇ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ 82

Стручкова-Гуменна Л.Б., Пугач А.В.
здобувач Інституту соціології НАН України; магістр філософії
ДУХ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 92

Майструк І.М.
аспірант Інституту соціології НАН України
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 102

Мартинов Р.С.
кандидат філос. наук, м. Слов’янськ
ГУМАНІСТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТЕХНОКРАТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 108

Клочков І.В.
старший викладач Національного університету харчових технологій
СВІТОГЛЯДНО-АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ (1970–1990 РР.) 116

Коханенко О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОНТОЛОГІЧНОГО АРГУМЕНТУ 124

Пустовіт С.В.
доцент Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ 134

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВІВ КОГНІТИВНОГО В СУЧАСНІЙ НАУЦІ 147

Кравченко О.П.
кандидат філос. наук, старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ЛЮДИНА ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ПРОФЕСОРІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 157

Власова Н.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СИНТЕЗ ЛЮБОВІ ТА ЖИТТЯ НА ШЛЯХУ ДО БОГОЛЮДСТВА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВОЛОДИМИРА СОЛОВЙОВА 169

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ СЬОМА: СВЯЩЕННА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ЧАС 179

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського Морського інституту
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ І ТИПОЛОГІЯ МІСТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ СВІТУ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 190

Андросова В.І.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МІСТИКА МЕРКАВИ І ДАВНЬОЦЕРКОВНА МІСТИКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 200

Яковець Л.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
БІБЛІОТЕКИ МОНАСТИРІВ ТА СОБОРІВ ЯК ДУХОВНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 212

Сапенько Роман
Польща
ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕСТЕТИЗАЦІЇ 222

Ткачова В.А.
аспірантка Одеського Національного Морського Університету
ІНСТИТУТ СІМ’Ї У РЕТРОСПЕКТИВІ ТА СУЧАСНОСТІ 231

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.