Випуск 63

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 63. – К., 2007.

З М І С Т

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ І САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: ДО ПРОБЛЕМ АКТУАЛІЗАЦІЇ 3

Климова О.В.
кандидат філос. наук, докторант Дніпродзержинського державного технічного університету
ОСВІТА І ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА 14

Тімченко О.П.
кандидат філос. наук, доцент Львівської комерційної академії
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА 23

Муза Д.Є., Алієва О.Г.
Донецький національний технічний університет;
Слов’янський державний педагогічний університет
ВОЛОШИНСЬКИЙ ОБРАЗ РОСІЇ: ВТРАТИ І ЗНАХІДКИ? 34

Кіктенко В.О.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, асистент професора Інституту досліджень Росії Національного політичного університету Чженчжи дасюе (Тайбей, Тайвань)
КОМПАРАТИВНА ІСТОРІЯ НАУКИ ДЖ.НІДЕМА В ЗАГАЛЬНІЙ ТИПОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ СХІДНО-АЗІАТСЬКОЇ НАУКИ 44

Соколовський І.С.
асистент Коломиївського естрадно-циркового коледжу
ПСИХОТЕХНІКИ ЧАНЬ-БУДДИЗМУ ТА СУФІЗМУ В СВІТОГЛЯДІ СХОДУ 56

Помніков О.І.
старший викладач-методист НМЦ Луганського державного університету внутрішніх справ
ПРО РОЛЬ СОКРАТА У СТАНОВЛЕННІ АНТИЧНОГО ДИСКУРСУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 65

Кислюк К.В.
кандидат філос. наук, докторант Харківської державної академії культури
РОСІЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ: ПОДІБНІСТЬ У РОЗБІЖНОСТЯХ 87

Ярошенко Л.В.
кандидат філос. наук, Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЛІТОПИСНИХ ДЖЕРЕЛ ХІ–XVІ СТОЛІТЬ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 97

Кутуєв П.В.
доктор соц. наук, професор Національного університету “Kиєво-Moгилянська академія”
СУЧАСНА АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 115

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
ЗАСАДИ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКИ 126

Карась А.Ф.
Львівський національний університет імені Івана Франка
ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ В АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАГМАТИКИ 139

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ.СТАТТЯ ШОСТА: “СТАРЕ” І “НОВЕ” ЯК РЕЛІГІЙНА ПРОБЛЕМА 149

Котусенко В.В.
старший викладач Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ТОМІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО АНАЛОГІЮ БУТТЯ ЯК ТЕОЛОГІЧНИЙ ТА МЕТАФІЗИЧНИЙ МЕТОД 159

Радченко Н.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ДУАЛІЗМ 171

Сторожева І.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО АСПЕКТУ РИТУАЛУ У РЕЛІГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ 182

Співак В.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ГРІХ “ПИЯЦТВА” У РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ХVІІ СТ 191

Стребкова Ю.В.
старший викладач Національного технічного університету України “КПІ”
ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФОРМ ПАТРІАРХАТУ: ПОШУК КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ 206

Ліщук Л.В.
аспірантка Інституту соціології НАН України
ГЕНДЕРНІ РОЛІ В ІСТОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 214

Горлинський В.В.
кандидат філос. наук, доцент Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОСНОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА У ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ 228

Левенець І.Є.
здобувач Національного інституту стратегічних досліджень
ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ЧИННИК ГЕОПОЛІТИЧНОГО УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ 237

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 63

  1. Уведомление: 2007 рік « Философия