Випуск 62

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 62. – К., 2007.

З М І С Т

Дулін П.Г.
кандидат філос. наук, докторант Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України
ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 3

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ІДЕЙНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ СМИСЛ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ І ОСВІТИ: ДО ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ ЗАСАД 15

Труш М.С.
викладач Національного технічного університету України “КПІ”
ДЕМОКРАТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 26

Луговська О.В.
аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ 36

Кучера Т.М.
аспірантка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛІЗМУ: ЧИННИКИ, ДЕТЕРМІНАНТИ ТА МЕХАНІЗМИ 45

Даниленко Ю.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДАВНЯ ТА СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА МІФОТВОРЧІСТЬ: СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 54

Лютий Т.В.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МОДЕЛІ СВІДОМОСТІ: ВІД “ГОМУНКУЛЯРИЗМУ” ДО “МЕТАТЕОРІЙ” 63

Герасимова Е.М.
кандидат філос. наук, докторант Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова
МЕНТАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ЦІННОСТЕЙ І ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
71

Герасимець Н.В.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДУХОВНІ ВИМІРИ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 93

Охріменко Л.В.
пошукач Дрогобицького державного педуніверситету ім. І.Я. Франка
НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ: МОЖЛИВІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИМІРУ 104

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, професор Вінницького фінансово-економічного університету
ПРОБЛЕМА ОБРАЗНОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 113

Климова О.В.
кандидат філос. наук, докторант Дніпродзержинського державного технічного університету
ВПЛИВ ТРАДИЦІЇ НА ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО 120

Ковальчук Т.М.
аспірантка Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
ОСОБИСТА ТА НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ У РУСЛІ КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ 129

Тімченко О.П.
кандидат філос. наук, доцент Львівської комерційної академії
НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА КУЛЬТУРИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА 139

Вербицька І.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПІВВІДНОШЕННЯ ВЛАДИ І БУТТЯ В ФІЛОСОФІЇ М.ГАЙДЕГГЕРА 149

Бурлака І.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗНАННЯ ТА ВІРИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЖАКА МАРІТЕНА 158

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ П’ЯТА: РЕЛІГІЙНА ЛЕГІТИМАЦІЯ АБСОЛЮТИЗМУ 166

Черенков М.М.
кандидат філос. наук, докторант Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 176

Христокін Г.В.
старший викладач Національної академії державної податкової служби України
ТЕОРІЯ ТЕОГНОСІЇ В ПРИРОДНІЙ ТЕОЛОГІЇ Д.СТАНІЛОАЄ 187

Гвоздяк В.М.
кандидат філос. наук, доцент Ужгородського національного університету
ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЗАЦІЇ БІОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЇЇ МАТЕМАТИЗАЦІЇ 197

Погосян В.Г.
старший викладач Слов’янського державного педагогічного університету
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 206

Кутуєв П.В.
доктор соц. наук, професор Національного університету “Kиєво-Moгилянська академія”
ЕМПІРИЧНИЙ ЗМІСТ ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ СХОДОЦЕНТРИЗМУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА НОВОЇ ВЕРСІЇ БАГАТСТВА НАРОДІВ 217

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.