Випуск 61

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 61. – К., 2007.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КЛАСИЧНИЙ ТА НЕКЛАСИЧНИЙ ТИПИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 3

Шенгерій Л.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університуту імені Тараса Шевченка
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ ЯК КОНСТРУКТ ПІЗНАВАЛЬНОГО УНІВЕРСУМУ 22

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, професор Вінницького фінансово-економічного університету
ФЕНОМЕН ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ ТА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 30

Марчук О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТАНОВЛЕННЯ “ФІЛОСОФІЇ ІНШОГО” ЯК НОВОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ СУЧАСНОСТІ 38

Пітулей В.В.
аспірантка Прикарпатського національного унверситету ім. В.Стефаника
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 50

Сторожук С.В.
кандидат філос. наук, асистент кафедри Національного аграрного університету
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НАЦІЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ХХ СТ. 60

Максюта М.Є., Максюта-Гонтарук Т.М.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету;
магістр Національного аграрного університету
ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО БУТТЯ: ДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ЄДНОСТІ 71

Сусак П.Д., Пугач А.В.
кандидат філос. наук, доцент Прикарпатського державного університету ім. В.Стефаника;
студентка Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
ДУХ ЧАСУ В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ 79

Судак С.Д.
здобувач Національного аграрного університету
ЕКЗИСТЕНЦІЯ Й ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ ЯК ФОРМА САМОЗДІЙСНЕННЯ СУТНІСНИХ СИЛ ЛЮДИНИ 91

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ПРОБЛЕМА БЕЗСМЕРТЯ В РУСЛІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА 100

Омелаєко Г.Д.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
КЛАСИЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ ТА НЕОФРЕЙДИЗМ У ВИМІРАХ НЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ ХХ СТОЛІТТЯ 113

Фінько А.Є.
провідний інженер Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КРИТИКА БОГДАНОМ КІСТЯКІВСЬКИМ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НАСТАНОВ НАРОДНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ “ВІДРОДЖЕННЯ ІДЕАЛІЗМУ” 124

Стешенко А.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРАДИЦІЯ І НОВАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII–XIX СТ. 146

Адаменко Н.Б.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НЕОБАРОКО: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТЕОРЕТИКАМИ ПОСТМОДЕРНОСТІ 154

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ ЧЕТВЕРТА: РЕФОРМИ ЦЕРКВИ, РЕФОРМИ СУСПІЛЬСТВА 164

Черенков М.М.
кандидат філос. наук, докторант Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
УКРАЇНСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО ТА “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР”: ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ 175

Кравченко Ю.М.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ПАТРИСТИЧНА ТРАДИЦІЯ” 186

Яцук Н.Є.
кандидат філос. наук
ЯКУ ЦЕРКВУ БУДУВАВ ВОЛОДИМИР – ПРАВОСЛАВНУ? КАТОЛИЦЬКУ? ЧИ… ВІДНАЧАЛЬНО – АЛЬТЕРНАТИВНУ, РЕФОРМІСТСЬКУ, ЩО ДО НЕЇ ЄВРОПА “РОСЛА” ЩЕ П’ЯТЬ СТОЛІТЬ? 194

Войтюк І.В.
аспірантка Національного аграрного університету
СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ І ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 205

Попова О.Б.
викладач Національного університету фізичного виховання і спорту України
АМБІВАЛЕНТНА ПРИРОДА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 219

Кутуєв П.В.
доктор соц. наук, професор Національного університету “Kиєво-Moгилянська академія”
ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДИВА ДО АЗІЙСЬКОЇ ГЕГЕМОНІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ 226

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.