Випуск 60

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 60. – К., 2007.

З М І С Т

Данилюк А.Л.
кандидат філос. наук, докторант Черкаського державного технологічного університету
НАЦІЯ І ДЕРЖАВА: ЄДНІСТЬ ЧИ АНТАГОНІЗМ? 3

Пелагеша Н.Є.
аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ
ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 12

Пашков А.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІДЕЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 35

Терешкун О.,Митько І.
кандидат політичних наук, доцент Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”; студент Харківського педагогічного університету ім. Г.Сковороди
ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 48

Стручкова-Гуменна Л.Б.
здобувач Інституту соціології НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 58

Бойко Ю.А.
старший викладач Національного аграрного університету
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ “ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО” В ДУХОВНО-ЦІННІСНОМУ ВИМІРІ 68

Антонів Н.Р.; Пугач А.В.
здобувач Інституту соціології НАН України;
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 80

Соколова К.В.
аспірантка Дніпропетровського університету залізничного транспорту
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС В ТРАДИЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 90

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ПОБУДОВА РЕАЛЬНОСТІ: МЕТАФІЗИКА ЕВОЛЮЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ Ф.К.С. ШІЛЛЕРА 105

Домнич І.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТВОРЧІСТЬ БЕРКЛІ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПЕРЕДУМОВ СУЧАСНИХ ТЕЧІЙ ІНТЕРПРЕТАТИВНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 117

Сандига О.І., Клецова С.Я.
кандидат філос. наук, доцент Донбаського державного технічного університету; доцент Донбаського державного технічного університету
ЕКОЛОГІЧНА ІНТЕНЦІЯ ДВОХ ПАРАДИГМ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVІІ СТ. 124

Северенчук Т.І.
кандидат філос. наук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СУТНІСТЬ ТВОРЧОСТІ 135

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
УНІВЕРСАЛЬНЕ, ЕТНІЧНЕ ТА ЛОКАЛЬНЕ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ САКРАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ 145

Мороз Я.С.
кандидат філос. наук, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка
КУЛЬТ СВ. ПАРАСКЕВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 159

Злобіна Т.Г.
аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ
РАДЯНСЬКИЙ ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ТА ЙОГО РОЛЬ В СТВОРЕННІ “РАДЯНСЬКОЇ” ІДЕНТИЧНОСТІ (ПРИКЛАД ЛЬВОВА 50 Х – 80 Х РР. ХХ СТ.) 170

Богуславська Ю.С.
старший викладач Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА УТОПІЇ ТА УТОПІЗМУ В РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ 180

Шенгерій Л.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КЛАСИФІКАЦІЙНІ МОДУЛЯЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО 190

Чорноморденко І.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МЕЖІ ЗНАННЯ 202

Рябченко В.І.
кандидат філос. наук, Інститут Вищої освіти АПН України
ПРОБЛЕМА ІСТИНИ, ПРАВДИ, СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 209

Камаєва В.В.
аспірантка НТУУ “КПІ”
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 223

Саух Ю.П.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АКСІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС РЕЛІГІЇ У СИЛОВОМУ ПОЛІ ЗМІНИ ПАРАДИГМ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ 230

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
ДО ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ: МЕТОДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО, АКТИВНОГО НАВЧАННЯ 239

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.