Випуск 59

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 59. – К., 2006.

З М І С Т

Шамрай В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
НАЦІЯ ЯК АВТОР І АКТОР МОДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ 3

Ведмедєв М.М.
кандидат філос. наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
ЗНАННЯ І ЛЮДИНА ЗНАННЯ В СУСПІЛЬСТВАХ ЗНАННЯ 13

Сандига О.І., Клецова С.Я.
кандидат філос. наук, Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 22

Чорноморденко І.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТА ПОЗАНАУКОВОГО ЗНАННЯ І ЗАСОБИ ЇХ ЗДОБУВАННЯ 33

Матвійчук А.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 39

Гаврилов М.І., Скок Н.С.
кандидат філос. наук, професор Донецького державного університету управління;
асистент Донецького державного університету управління
ЧАС ЯК ФОРМА ВИЗНАЧЕНОСТІ БУТТЯ ЛЮДИНИ 45

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
АДОГМАТИЗМ ЛЬВА ШЕСТОВА ЯК ВИРОК СУЧАСНОМУ РОЗУМУ 56

Мельник В.В.
викладач Слов’янського державного педагогічного університету
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ ОНТОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО 66

Беслюбняк О.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГУМАНІСТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ 77

Омелаєнко Г.Д.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ – СУЧАСНИЙ ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР ДОБИ 87

Шевченко С.Л.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СЕНС БУТТЯ ЛЮДИНИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЬОРЕНА КІРКЕГОРА 98

Титарчук М.О.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
СВІДОМІСТЬ І ПОВЕДІНКА, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 108

Лустенко А.Ю.
кандидат філос. наук, доцент СНУ ім. В.Даля
НАТУРФІЛОСОФІЯ ДОСОКРАТИКІВ: БУДЕННІСТЬ ЯК СУБСТАНЦІЯ ТА НАЧАЛО СУЩОГО 124

Гуменюк С.М.
асистент кафедри Рівненського державного університету водного господарства та природокористування
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ “ОСТРОЗЬКОГО ЕПІЗОДУ” В ДОСЛІДЖЕННЯХ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 136

Скринник М.А.
кандидат філос. наук, доцент Українського державного лісотехнічного університету, м. Львів
МІФ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЧНОГО НАРАТИВУ 148

Лозко Г.С.
кандидат філос. наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв
ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ СЛОВ’ЯН ЯК ЕТНОЦИД 158

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ ТРЕТЯ: ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ПИТАННЯ ЄДНОСТІ ЦЕРКОВ 170

Афоніна О.Г.
аспірантка Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ХРИСТОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ В СХІДНОХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 180

Шелюто В.М.
кандидат філос. наук, доцент СНУ ім. В.Даля
ВПЛИВ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ НА ПРОЦЕС ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ ЕСТЕТИКИ 190

Дуцяк І.З.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОВЛЕННЄВОГО МИСЛЕННЯ 203

Бахтін М.І.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 214

Горлинський В.В.
кандидат філос. наук, доцент Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУ України “КПІ”
ВІДОБРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ АКСІОЛОГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА 222

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 59

  1. Уведомление: 2006 рік « Философия