Випуск 58

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 58. – К., 2006.

З М І С Т

Пасько Я.І.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ У РАКУРСІ СВІТОГЛЯДНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА КОМУНІТАРИЗМУ 3

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, професор Вінницького фінансово-економічного університету
ОБРАЗНЕ ПІЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 14

Сандига О.І., Клецова С.Я.
кандидат філос. наук, Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ
СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ В ДИСКУРСІ МОДЕРНУ 25

Сидоренко С.В.
аспірант Запорізької державної інженерної академії
ЗАХІДНІ ТЕОРІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 36

Попова О.Б.
викладач Національного університету фізичної культури і спорту України
МЕТОД ІСТОРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 45

Клавец Й., Зубро Т.П.
доктор філософії, викладач Братиславського університету імені Коменського;
аспірантка Братиславського університету імені Коменського
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП 52

Кузнєцов О.І.
аспірант Братиславського університету імені Коменського
НОВА ПОЛІТИКА НОВОЇ ВЛАДИ ПОСТРЕВОЛЮЦІОНОЇ УКРАЇНИ 69

Шамрай В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ВИХІДНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОДЕРНУ 78

Каліщук Р.Б.
аспірант Інституту соціології НАН України
ТОПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ 90

Титарчук М.О.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД 104

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ ДРУГА: СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ 114

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СЕМІОТИЧНІ АСПЕКТИ КРИТИКИ ДЖ.БЕРКЛІ ТЕОРІЇ АБСТРАКТНИХ ІДЕЙ 124

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ І ВЛАДИ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ТЕОРІЇ Ф.К.С. ШІЛЛЕРА 134

Сторожук С.В.
асистент кафедри Національного аграрного університету
ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ В.ЛИПИНСЬКОГО У СВІТЛІ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ І.ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО 146

Соколова О.О.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДУХОВНОЇ КОСМОЛОГІЇ КЛАСИЧНОЇ ЙОГИ ТА ІСИХАЗМУ 157

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент Національного технічного університету України “КПІ”
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНОГО У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКИ 165

Богданова Н.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
СУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 179

Камаєва В.В.
аспірантка Національного технічного університету України “Київський Політехнічний Інститут”
ДО ПИТАННЯ ПРО ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 186

Хилько В.Г.
здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА – НОВИЙ АРХЕТИП СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 195

Рогожа М.М.
кандидат філос. наук, Національний авіаційний університет
СЕЛЯНСЬКИЙ ЕТОС ЯК ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 205

Кільова Г.О.
здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ПАРАДИГМАЛЬНІ ОСВІТНІ ІДЕЇ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 214

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.