Випуск 57

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 57. – К., 2006.

З М І С Т

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА І ПОШУК НОВИХ ФОРМ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 3

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДА ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 20

Клавец Й., Зубро Т.П.
доктор філософії, викладач Братиславського університету імені Коменського;
аспірантка Братиславського університету імені Коменського
ТЕРОРИЗМ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ 40

Марчук О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ ВИМІР ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 61

Гудзь Є.А.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
АВТОРИТЕТ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 70

Рябченко В.І.
Інститут вищої освіти АПН України
АНОМІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 78

Фельдман О.Б.
пошукувач Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
КСЕНОФОБІЯ В ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОНТЕКСТАХ 86

Мінаков М.А.
докторант НаУКМА
ПРАФЕНОМЕНИ ТА КУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД У ФІЛОСОФІЇ Е.КАССІРЕРА 91

Йосипенко С.Л.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОЛОГО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА В РАННЬОМОДЕРНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. СТАТТЯ ПЕРША: ПРОБЛЕМИ, ПІДХОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ 103

Пастушенко Л.А.
старший викладач НаУКМА
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА ПЕТРА КУДРЯВЦЕВА 113

Кислюк К.В.
кандидат філос. наук, доцент Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ: МЕХАНІЗМ ТА ЕТАПИ ВЗАЄМОДІЇ 125

Коломієць О.В.
старший викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 136

Кравченко О.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЖИВЕ ТІЛО В СТРУКТУРІ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЇ: КОНЦЕПЦІЯ МАРКСА 149

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент Національного технічного університету України “КПІ”
КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВУ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 159

Садоха О.В.
кандидат філос. наук, доцент Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ШЛЯХОМ “БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО” ОСЯГНЕННЯ 175

Мельниченко О.М.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОНЯТТЯ ЗМІНИ В КАТЕГОРІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 187

Сотнікова К.В.
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ВЛАДНИХ ВІДНОСИН: ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 197

Горбатюк Т.В.
аспірант Національного аграрного університету
КОСМОЦЕНТРИЗМ: СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАЧЕННЯ 205

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету
МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ В АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 219

Капічіна О.О.
старший викладач Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
МУЗИЧНИЙ ЕСТЕЗІС ЯК УНІВЕРСАЛЬНА УМОВА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ МУЗИКИ 229

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.