Випуск 56

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 56. – К., 2006.

З М І С Т

Мінаков М.А.
докторант НаУКМА
ГОРИЗОНТ НАЛЕЖНОГО І ПРОБЛЕМА ДОСВІДУ В БАДЕНСЬКОМУ НЕОКАНТІАНСТВІ 3

Карачевцева Л.М.
аспірантка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
ПОДІЯ ГІПОСТАЗИСУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ЕМАНЮЕЛЯ ЛЕВІНАСА 15

Множинська Р.В.
пошукувач, м. Київ
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО 23

Андрущенко Т.І.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії України
ДО ПИТАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПЛАТОНА 34

Лютий Т.В.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВЛАДНИЙ АСПЕКТ, АКТИ МОВЧАННЯ ТА ТРАНСГРЕСИВНА ВЛАСТИВІСТЬ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА 42

Смаль І.І.
здобувач Південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса
СУБ’ЄКТИВНА ЦІННІСТЬ ІДЕАЛЬНИХ СМИСЛІВ (ТЕМПОРАЛЬНИЙ ВИМІР) 56

Максюта М.Є., Максюта Т.М.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету; студентка ННІ бізнесу Національного аграрного університету
“ФІЛОСОФІЯ ГРОШЕЙ” У ФОКУСІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 65

Рябченко В.І.
Інститут вищої освіти АПН України
ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 75

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, професор Вінницького фінансово-економічного університету
ПРО ГНОСЕОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ ОБРАЗНОГО ТИПУ ПІЗНАННЯ 90

Юрченко Е.А.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКОЇ ПАРАДИГМИ 102

Гвоздяк В.М.
кандидат філос. наук, доцент Ужгородського національного університету
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ 111

Шарипін А.В.
аспірант КНУБА
ГЕОМЕТРІЯ СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ І ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ 121

Козловський О.Р.
провідний соціолог Інституту соціології НАН України
КОНЦЕПТ “РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ” ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ У ФІЛОСОФІЇ Й СОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ 135

Ільніцька Н.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЙНОГО КОНФЛІКТУ 146

Бондар С.В.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДОГМАТ ПРОМИСЛУ (ПРОВИДІННЯ) БОЖОГО У ФІЛОСОФІЇ ДАВНЬОЇ РУСІ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗУМІННЯ СВЯЩЕННОЇ ІСТОРІЇ 155

Суріна Г.Ю.
викладач МДУ ім. В.О. Сухомлинського
МІФОЛОГЕМА СВІТОВОГО ДЕРЕВА ЯК ОДИН З ВИЯВІВ АРХЕТИПУ ТРИЄДНОСТІ 166

Хархаліс У.М.
аспірант Ужгородського національного університету
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В УКРАЇНІ: ДОРЕЛІГІЙНИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ, ХРИСТИЯНСЬКИЙ 177

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, Херсонський Морський інститут
ПРОБЛЕМА “ПРОСВІТЛЕННЯ” У ВЧЕННЯХ НЕОІНДУЇЗМУ 188

Яцейко М.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ 199

Пасько К.М.
аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова
КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 210

Курняк Л.М.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 223

Прокопенко А.Л.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ОВІТИ: ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ДО ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 230

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.