Випуск 55

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 55. – К., 2006.

З М І С Т

Лютий Т.В.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СУГОЛОСНІСТЬ ЛОГІКО-ДИСКУРСИВНОГО ТА ІНТУЇТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ МИСЛЕННЯ. РЕПРОДУКТИВНА Й ЕВРИСТИЧНА ЗДАТНІСТЬ УЯВИ 3

Мінаков М.А.
докторант НаУКМА
ПИТАННЯ ДОСВІДУ В ФІЛОСОФІЇ Ч.С. ПІРСА 16

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ПРАГМАТИЧНІ ІДЕЇ Ф.К.С. ШИЛЛЕРА 31

Бевз М.В.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького національного університету
“НЕВІДОМИЙ” ШОПЕНГАУЕР 44

Сторіжко Л.В.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ – ПІДГРУНТЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У КОНЦЕПЦІЇ А.МАСЛОУ 58

Чередніченко Г.О.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОРАЛЬНІ ЗАКОНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРАВОВІЙ ДIЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА П.Д. ЮРКЕВИЧЕМ 68

Мотренко Т.В.
доктор філос. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГЕГЕЛІВСЬКА ДІАЛЕКТИКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БОРИСА ЧИЧЕРІНА 78

Дрожжина С.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 89

Соловей Г.С.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ (ГАЙЄК, РОУЛЗ ТА ГАБЕРМАС) 97

Куліна О.С.
аспірант Запорізького національного університету
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО:ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 112

Прокопенко А.Л.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ 119

Сидоренко С.В.
аспірант Запорізького будівельного технікуму
ФІЛОСОФІЯ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 130

Бондаренко О.В.
кандидат соц. наук, доцент Запорізького національного технічного університету
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ В АСПЕКТІ “ІНДИВІДУАЛІЗМ – КОЛЕКТИВІЗМ” 137

Сотнікова К.В.
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ: ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 147

Скринник З.Е.
викладач Львівського банківського інституту Національного банку України
ГРОШІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКИХ РОЗДУМІВ 154

Горбатюк Т.В.
аспірант Національного аграрного університету
СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ КОСМОФІЗИКИ 164

Козакова В.С.
викладач Міжрегіональної академії управління персоналом, м.Донецьк
МЕТАТЕКСТ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ СПОСІБ КОНСТУЮВАННЯ І ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ 175

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент НАДПСУ
МИСЛЕННЯ БОГА ПРО СТВОРЕНІ СВІТИ ЗА МАКСИМОМ СПОВІДНИКОМ 182

Лівінська О.В.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МІФО-ФІЛОСОФСЬКІ ОБРАЗИ АСТРАЛЬНОГО КОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КЛАСИЦІ 196

Арістова А.В.
доцент Національного транспортного університету
ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ: УКРАЇНА І СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ 213

Самарова Л.Р.
доцент Севастопольського гуманітарного університету
ВПЛИВ ГЕОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ 223

Мельниченко А.А.
викладач Національного технічного університету України «КПІ»
МЕТАМОРФОЗИ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР 233

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 55

  1. Уведомление: 2006 рік « Философия