Випуск 54

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 54. – К., 2006.

З М І С Т

Пасько Я.І.
кандідат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВЕРСІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: ІНВАРІАНТИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ 3

Богданов В.С.
доктор філос. наук, професор, директор Черкаської філії Одеської національної юридичної академії
АВТОРИТЕТ ОСОБИСТОСТІ: ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЯВИ 16

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, професор Вінницького фінансово-економічного університету
ДЕТЕРМІНАНТА ОБРАЗНОГО В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 30

Максюта М.Є., Максюта Т.М.
доктор філос. наук, професор Національного аграрного університету;
студентка Національного аграрного університету
НАЦІОНАЛЬНО-МЕНТАЛЬНІСНИЙ КОНТЕКСТ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 41

Северин Л.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного економічного університету
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРАЛІ ТА ЕКОНОМІКИ У ВИМІРАХ СУЧАСНОГО СВІТУ (В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ) 55

Глушко Т.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕКОНОМІЧНА ІДЕОЛОГІЯ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 67

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського політехнічного інституту
ЗДІБНОСТІ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 78

Патлайчук О.В.
викладач Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв)
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРАВ ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВІДРОДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ПРАВА 88

Рубанець О.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
КУЛЬТУРНІ ІНТЕНЦІЇ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 98

Мінаков М.А.
кандидат філос. наук, викладач Національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ПОНЯТТЯ ПРАФЕНОМЕНІВ ТА КУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ У ФІЛОСОФІЇ Е.КАССІРЕРА 111

Глухоман І.В.
викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка
КОНЦЕПЦІЯ МОВИ ТА ЗНАКУ Ф. ДЕ СОССЮРА 123

Сторіжко Л.В.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
“СОЦІАЛЬНЕ НЕСВІДОМЕ” – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА В ТЕОРІЇ Е.ФРОММА 132

Чередніченко Г.О.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНО ДОБРОГО ЯК ПРОВІДНА ІДЕЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ П.Д. ЮРКЕВИЧА 139

Бевз М.В.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького національного університету
ПРОБЛЕМА СТАЛКІНГУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 150

Литовченко В.П.
аспірант Національного аграрного університету
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕАЛУ В АРХАЇЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ 159

Наумова Н.В.
кандидат філос. наук, доцент Севастопольського економіко-гуманітарного Інституту Таврійського національного університету
ЯЗИЧНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ У ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ НАШОГО НАРОДУ 170

Богачевська І.В.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС І РЕЛІГІЙНИЙ РИТУАЛ 180

Глушак А.С., Плотникова О.Ю.
доктор філос. наук, професор Севастопольського військово-морського інституту; викладач Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ГРІХА В РЕЛІГІЄЗНАВЧІЙ ТА БОГОСЛОВСЬКІЙ ТРАДИЦІЯХ 189

Фролова М.Е.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, викладач Херсонського національного технічного університету
ПОШУК ВТРАЧЕНИХ СМИСЛІВ ТА БОГОСЛОВ’Я Р.БУЛЬТМАНА 201

Рачеєва Л.П.
старший викладач Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості
РЕЛІГІЙНИЙ ЖИВОПИС У СИСТЕМІ ПОЗАЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 212

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, Херсонський Морський інститут
ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ МІСТИЧНОГО ДОСВІДУ ПРОСВІТЛЕННЯ 225

Буко С.Л.
здобувач Інституту соціології НАН України
СПЕЦИФІКА АКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ НУО НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.