Випуск 52

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 52. – К., 2006.

З М І С Т

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МАРКСИЗМ І ЙОГО КРИТИКА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ АКАДЕМІКА В.ЮРИНЦЯ 3

Плахтій М.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРАЦІ ДЖ. БУЛЯ ТА СТ. ДЖЕВОНСА У ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 20

Дубровіна К.О.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
“ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ 30

Мінаков М.А.
кандидат філос. наук, докторант Національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ПРОБЛЕМА ДОСВІДУ В ФІЛОСОФІЇ І.КАНТА 40

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРИСТРАСТІ ТА ХИБА: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ Й ВЗАЄМОВПЛИВУ (Н.МАЛЬБРАНШ) 53

Коломієць О.Г.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету
ЛІБЕРАЛЬНО-РАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ Ю.ГАБЕРМАСА 64

Горгота О.Б.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
“ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ” ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАРЛА ЯСПЕРСА 74

Сторіжко Л.В.
доцент НТУУ “КПІ”
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НЕСВІДОМОГО В ПСИХОАНАЛІЗІ К.ЮНГА 85

Вербицька І.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ “RESSENTIMENT” У КОНЦЕПЦІЇ ВОЛІ ДО ВЛАДИ Ф.НІЦШЕ Й У МОРАЛЬНОМУ ВЧЕННІ М.ШЕЛЕРА 96

Гомілко О.Є.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВІД АНТИЧНОГО КОСМОСУ ДО СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТІЛА У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ДУМЦІ 105

Пролеєв С.В.
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МІКРОФІЗИКА ВЛАДИ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ ПОТЕСТАРНІ ЗМАГАННЯ 117

Ісак Н.Ю.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НАРАТИВ ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ 128

Горлинський В.В.
кандидат філос. наук, доцент Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУ України “КПІ”
ЦІННОСТІ ДУХОВНОГО БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 138

Петрушов В.М.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
АТАКУЮЧИЙ АДОГМАТИЗМ 156

Чантурія А.В.
старший викладач Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І СОЦІАЛЬНА МІФОЛОГІЯ: СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ 165

Куровська О.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ “СИМВОЛ” У КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ 177

Назаренко Н.В.
викладач Інституту культури і мистецтв Луганського національного педагогічного університету
БУДЕННО-МУЗИЧНА СВІДОМІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СИМВОЛУ 187

Кочура Н.М.
аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень
ПРЕКРАСНЕ ТА ПІДНЕСЕНЕ ЯК СВІТОГЛЯДНІ КООРДИНАТИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОСТУПУ УКРАЇНИ 196

Арістова А.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного транспортного університету
РЕЛІГІЙНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ: ВЕКТОРИ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ 206

Вікторов В.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 216

Дзоз В.О.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА: НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 228

Гранчак Т.Ю.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.М. ГОРОВОГО «ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.