Випуск 51

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 51. – К., 2005.

З М І С Т

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, заступник директора Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ДО ПИТАННЯ ПРО ЦІННІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 3

Гамідов В.М.
здобувач Запорізького національного університету
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОЯВ СВІТОГЛЯДНОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ 11

Драч М.І.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ 23

Горовий В.М.
кандидат філос. наук, м. Київ
СОЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 37

Петрук Н.К.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького національного університету
ДІАЛЕКТИКА ВІДНОСИН ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ 47

Верменко А.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Національного аграрного університету
СВІТОГЛЯДНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ АНТИТЕХНОКРАТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ 58

Шевченко М.О.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРИНЦИП АНТРОПОМОРФІЗАЦІЇ ТЕХНОСФЕРИ 68

Чернов М.Л.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УРБАНІЗМ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 79

Левенець І.Є.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО СТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ 91

Бондар С.В.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІСТОРІЯ ЯК ЗАДУМ БОГА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК КНЯЖОЇ ДОБИ) 101

Бойко Ю.А.
викладач Національного аграрного університету
УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДІВСТВО В ІМПЕРСЬКОМУ СОЦІАЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТІ ХІХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР 113

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА М.ЄВШАНА І М.ХВИЛЬОВОГО 127

Полисаєв О.П.
кандидат філос. наук, професор, декан НАУ
МІФОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО МАРГІНАЛІЗМУ 136

Карачевцева Л.М.
аспірантка НаУКМА
ПОНЯТТЯ “IL Y A” У ФІЛОСОФІЇ ЕМАНЮЕЛЯ ЛЕВІНАСА 148

Пилипенко А.М.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
ФУНКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 156

Кирпач Н.Б.
науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
ВИТОКИ ЛЮДСЬКОЇ КРЕАТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙЄВТИЧНИМИ МЕТОДАМИ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 165

Любасюк Т.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО СХОДЖЕННЯ В МІСТИЦИЗМІ 183

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (ВМУРоЛ)
ХУДОЖНЯ ТА РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ: СПІЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ 194

Горбатюк Т.В.
аспірант Національного аграрного університету
КОНТРАВЕРЗА “КОСМОЦЕНТРИЗМ-ЕВОЛЮЦІОНІЗМ”: МЕТОДОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 205

Цомко-Пестєрєва О.О.
аспірант Національного авіаційного університету
ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ В КОНТЕКСТІ БІОЕТИКИ 216

Камбіз Аваззаде
аспірант факультету соціології НУТУ “КПІ”
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖІНОК В ІРАНІ 226

Йосипенко О.М., Йосипенко С.Л.
переклад з французької
ПЕРЕКЛАД: МОРІС ЕМАР. ІСТОРІЯ І ПАМ’ЯТЬ: КОНСТРУКЦІЯ, ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 237

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 51

  1. Уведомление: 2005 рік « Философия