Випуск 50

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 50. – К., 2005.

З М І С Т

Соболь О.М.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ: ПОСТКАРТЕЗІАНСЬКІ ВИМІРИ 3

Горовий В.М.
кандидат філос. наук, керівник СІАЗ, заступник генерального директора НБУВ
ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІУМУ НА СТАРТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 23

Любивий Я.В.
провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОНТОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 40

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ТРАНСФОРМАЦІЯ КАТЕГОРІЙ СЕНСУ ТА СВІТУ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЖАНА-ЛЮКА НАНСІ 55

Сторіжко Л.В.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ У КОНЦЕПЦІЇ А.МАСЛОУ 66

Вдовиченко Г.В.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІСТОРІОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ М.Г. ХВИЛЬОВОГО 74

Пастушенко Л.А.
аспірант НаУКМА
ПЕТРО КУДРЯВЦЕВ: ВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ 83

Бліхар В.С.
аспірант Львівського університету імені Івана Франка
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 94

Радіонова Н.В.
кандидат філос. наук, м. Харків
ЖУРНАЛ ЯК ФОРМА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА СЛОБОЖАНЩИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 102

Карпенко О.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ КЛАСИЧНОЇ ВЕДАНТИ 114

Соколова О.О.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ В КЛАСИЧНІЙ ЙОЗІ ( ЗА “ЙОГА-СУТРАМИ” ПАТАНДЖАЛІ) ТА В ІСИХАЗМІ (ПАЛАМІТСЬКОГО СИНТЕЗУ) 124

Бодак В.А.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
БОГОСЛОВСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЇ І КУЛЬТУРИ: ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 134

Борисова З.О.
кандидат філос. наук, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
МЕТАФІЗИЧНІ ОСНОВИ РЕЛІГІЙНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ 146

Іванченко А.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ І КРИТЕРІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ПІДХОДУ 154

Стасюк Л.О.
старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
КАЛЬВІНІЗМ У СТАНОВЛЕННІ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 172

Мельник В.В.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСЦЕНДЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОНТОЛОГІЧНОГО ГОРИЗОНТУ КУЛЬТУРИ 183

Пилипенко А.М.
аспірант Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди
СТРУКТУРНІ РІВНІ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ, ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ 193

Таровський Є.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВІД ІДЕАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗУ ДО ПРОЦЕДУРИ ІДЕАЛІЗАЦІЇ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ 202

Романенко Ю.В.
кандидат філос. наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СМИСЛОПРОДУКУЮЧІ ЧИННИКИ АНГЛО-САКСОНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНСТИТУЮВАННІ ПАРАДИГМИ ЛІБЕРАЛЬНОГО ПРИВАТИЗМУ В РОЗУМІННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 212

Камбіз Аваззаде
аспірант НТУУ “КПІ”
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ІРАНІ 222

Жан-Люк Нансі
переклад (з фр. Йосипенко О.М.)
ЗВІЛЬНЕННЯ СЕНСУ 231

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.