Випуск 49

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 49. – К., 2005.

З М І С Т

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
МИСЛЕННЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ: ВИПРАВДАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3

Верлока В.Е.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МЕТАФІЗИКА “ІЗ ПІДПІЛЛЯ” 15

Романько О.В.
здобувач Слов’янського державного педагогічного університету
ЖИТТЯ У СТАНІ БЕЗ-НАДІЇ (НЕГАТИВНИЙ ВИМІР ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДОБИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ) 25

Ороховська Л.А.
асистент кафедри Національного авіаційного університету
ЗМІНА СПІВВІДНОШЕННЯ “ЗАХІД–СХІД” ТА “ПІВНІЧ–ПІВДЕНЬ” У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТУ 37

Романенко Ю.В.
кандидат філос. наук, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
МАТРИЦІ СМИСЛОПРОДУКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАХІДНИХ І СХІДНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 50

Герасимова О.Є.
кандидат філос. наук, м. Київ
ЖИЛЬ ДЕЛЬОЗ І ПЕРСПЕКТИВА ОНТОЛОГІЇ ОДНОЗНАЧНОСТІ 63

Данилюк А.Л.
кандидат філос. наук, докторант Черкаського державного технічного університету
ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ ДЕСТРУКТИВНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ЕРІХА ФРОММА 78

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПАРАДОКСИ ПОЯСНЕННЯ ХИБИ У ФІЛОСОФІЇ Е. КОНДІЛЬЯКА 89

Стрелкова А.Ю.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТРАНСФОРМАЦІЯ БУДДІЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ АНАТМАН У ФІЛОСОФІЇ ДОҐЕНА КІҐЕНА 101

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 113

Чернега Т.М.
аспірантка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
ВПЛИВ СВІТОБАЧЕНННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ НА УКРАЇНСЬКЕ ДУХОВНЕ ХРИСТИЯНСТВО 126

Куровська О.С.
аспіранка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СХІДНОСЛОВЯНСЬКА СИМВОЛІКА ЕПОХИ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 137

Ятченко В.Ф.
доктор філос. наук, Національний аграрний університет
ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ В ПЕРВІСНИХ МІФОЛОГІЯХ (НА ПРИКЛАДІ ШАМАНІЗМУ) 146

Сапожник Г.
КУТЕП
ЕТИКА БІЗНЕСУ ЯК СОЦІОМОРАЛЬНА ПРАКСЕОЛОГИЯ 153

Марчук В.П.
викладач Київського гуманітарного інституту
ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ГЕНЕЗА ФІЛОСОФІЇ ЕТИКЕТУ 163

Драч М.І.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ 182

Колотило В.В.
асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
“ДЕРЖАВНА” І “ДЕРЖАВНИЦЬКА” ІДЕОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 194

Скиба О.П.
асистент кафедри Національного авіаційного університету
ЕВОЛЮЦІЙНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ І СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ 207

Андрєєв О.О.
Київський юридичний інститут МВС України
В.І.ВЕРНАДСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ЕМПІРИЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ У НАУЦІ 215

Медвєдєва Н.С.
аспірантка Луганского національного педагогічного універсітету імені Тараса Шевченка
ЗАСОБИ ОСВОЄННЯ ЛЮДСЬКОЇ СМЕРТНОСТІ. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СМЕРТІ 223

Кравченко О.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДИЛЕМА КІБОРГА: КОНЦЕПТ ШТУЧНОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ У СТАНОВЛЕННІ САМОСТІ 233

Зуєва В.І.
асистент кафедри Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 241

Вікторов В.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
МІЖНАРОДНІ МОДЕЛІ ОСВІТНІХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 247

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.