Випуск 48

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 48. – К., 2005.

З М І С Т

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСКУСІЙ 3

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОЛЮВАННЯ ПОСТМОДЕРНУ 14

Скотна Н.В.
кандидат психол. наук, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ 27

Сандига О.І.
кандидат філос. наук, доцент Донбаського державного технічного університету, м. Алчевськ
ІННОВАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 43

Гребіневич О.М.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ЗАСНОВКИ ЛЕҐІТИМАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 55

Дуйкін В.Р.
доктор філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ЗАСАДА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 68

Абизов В.Є.
кандидат політ. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЧАСУ В ПОЛІТИЧНОМУ МІФІ НА ОСНОВІ ЕТНОФІЛОСОФІЇ М.ЕЛІАДЕ 79

Кравчик А.С.
асистент кафедри ОНУ ім. І.І. Мечникова
МІФОЛОГІЧНИЙ СИЛОГІЗМ У “СТРУКТУРНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ” К.ЛЕВІ СТРОСА З ПОГЛЯДУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ А.І. УЙОМОВА 97

Рочняк О.В.
аспірантка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ВАГНЕРОВЕ РОЗУМІННЯ ТА РОЗБУДОВА МІФУ ЯК УНІВЕРСАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ЗАСАДИ 109

Дуцяк І.З.
кандидат техн. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ У ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ 119

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського економічно-правового інституту
ОСОБЛИВОСТІ МІСТИКИ ПРОСВІТЛЕННЯ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ХРИСТИЯНСТВІ 131

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
ІКОНА ЯК ФЕНОМЕН ДОСКОНАЛОГО 141

Ананьїн В.О.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Військового інституту телекомунікацій і інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”
НАСИЛЬСТВО ЯК ЯВИЩЕ У ВИМІРАХ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 149

Косар Л.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА АКСІОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОГО ЕТИЧНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 158

Бублик П.І.
молодший науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології АПН України
КОГНІТИВНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ У СОЦІАЛЬНОМУ ПІЗНАННІ: ОКРЕСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ 173

Творін Є. Б.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 189

Никифорова Л.А.
асистент кафедри Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОГО СУСПІЛЬСТВА 200

Якуц Р.Р.
аспірант ЛНУ ім. І.Франка
РОЗРІЗНЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ТА СЕМІОТИЧНОГО КОНТЕКСТІВ РОЗУМІННЯ 208

Дзоз В.О.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ГУМАНІТАРНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ 221

Варнашова О.Ф.
викладач Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова
ПРАВОСЛАВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ХРАМ: ДОСВІД СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 231

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 48

  1. Уведомление: 2005 рік « Философия