Випуск 47

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 47. – К., 2005.

З М І С Т

Шабанова Ю.О.
кандидат філос. наук, завідувачка кафедри Національного гірничого університету України, м. Дніпропетровськ
ВЧЕННЯ БЕРНАРА КЛЕРВОСЬКОГО ЯК ГНОСЕО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ АНТРОПОСОФСЬКОГО МОДУСУ МЕТАФІЗИКИ МАЙСТРА ЕКХАРТА 3

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОВА, ЗЛОВМИСНІСТЬ, ПОМИЛКА ТА ХИБА У ДЖ. ЛОККА І Г.В. ЛЯЙБНІЦА 13

Проценко І.П.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР ЛЮДИНИ В ТВОРЧОСТІ П.ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА 24

Кисляковська І.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ТЕОРІЯ МІФУ О.М. ÔРЕЙДЕНБЕРГ І ПРОБЛЕМА УНІВЕРСАЛЬНОГО СУДЖЕННЯ НАУК ПРО КУЛЬТУРУ 36

Блуд О.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОВА ЯК ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ В СВІТЛІ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ГАЙДЕГГЕРА 48

Петрук Н.К.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького національного університету
ОСМИСЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА У ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО 59

Фан Цзюнь Цзюнь
аспірант Київського національного лінгвістичного університету
МОДИФІКАЦІЇ ФОРМ СПАДКОЄМНОСТІ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ 70

Стрелкова А.Ю.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЯПОНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ ДЗЕН – ДФҐЕН КІҐЕН (ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВЧЕННЯ) 78

Васик С.А.
викладач Київського міжнародного університету
СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ПОГЛЯД КИТАЙСЬКИХ УЧЕНИХ 86

Дуцяк І.З.
кандидат техн. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНАЛІЗ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, РОЗВЯЗУВАНИХ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АТОМІСТИКИ 97

Кругляк М.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ: ВІД ЗРАЗКОВОЇ НОРМАТИВНОСТІ ДО ПЛЮРАЛІЗМУ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ 107

Скотна Н.В.
кандидат психол. наук, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка
ГЛОБАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ Й ЛОКАЛЬНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 116

Щербина В.М.
кандидат соц. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УЗАГАЛЬНЕННЯ ОБРАЗІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА 126

Пилипенко А.М.
аспірант Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди
СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ 135

Топча С.С.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ 150

Дзоз В.О.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ГУМАНІТАРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 159

Коваленко Н.В.
асистент Київської медичної академії післядипломної освіти
ЕКОЛОГІЧНА БІОЕТИКА ЯК СВІТОГЛЯДНА ТА ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ 166

Фролова Н.М.
аспірантка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
МИР ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 176

Глушко Т.П.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 184

Швирков О.І.
здобувач Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка
ФЕНОМЕН ШТУЧНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬГИХ СИСТЕМ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД 193

Скринник З.Е.
кандидат філос. наук, доцент Львівського банківського інституту Нацбанку України
ПРО ОНТОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК ВІРТУАЛЬНУ РЕАЛЬНІСТЬ 202

Коник Д.Л.
здобувач Інституту соціології НАН України
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СОЦІАОЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТРЕТЬОГО СЕКТОРА 213

Круть П.П.
кандидат філос. наук, доцент ВІ ВВ МВС України, м. Харків
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОСВІТНІЙ ВИМІР В КОНТЕКСТІ ГЛОБАДЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН 225

Пучков О.О.
доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.