Випуск 46

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 46. – К., 2005.

З М І С Т

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
“СУСПІЛЬНА УГОДА”: МЕТАФОРА ЧИ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (ДЖ. РОЛЗ) 3

Гардашук Т.В.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОРЕГІОНАЛІЗМУ 13

Мінаков М.А.
докторант національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ЛОГІКА ДОСВІДУ: ПРОЕКТ РУДОЛЬФА КАРНАПА ЛОГІЧНОЇ ПОБУДОВИ СВІТУ 24

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ П.БУРДЬЄ: КОНЦЕПЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ГАБІТУСУ 36

Романенко Ю.В.
кандидат філос. наук, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
ЛІНГВОКУЛЬТУРОКОДИ В КРАЇНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 48

Сторіжко Л.В.
доцент НТУУ “КПІ”
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ Е.ФРОММА ПРО ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ 59

Косар О.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОНТОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Й.МІХНЕВИЧА ЯК ПРЕДТЕЧА ФІЛОСОФІЇ ВСЕЄДНОСТІ ТА РОСІЙСЬКОГО КОСМІЗМУ 70

Рочняк О.В.
аспірантка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
Р.ВАГНЕР ЯК ЗАСНОВНИК НОВОГО ФІЛОСОВСЬКОГО ПОГЛЯДУ НА МІФ 78

Бондар С.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІСТОРИЧНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПОРАЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У СВІТЛІ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ І.ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО 86

Жиртуєва Н.С.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського економічно-правового інституту
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ У МІСТИЧНОМУ ДОСВІДІ ПРОСВІТЛЕННЯ 97

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент
РЕЛІГІЯ І МИСТЕЦТВО: ДВА ПЛЕЧА ОДНОГО ВАЖЕЛЯ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 107

Предко О.І.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЛІГІЙНІ ЕПІДЕМІЇ: ЇХ ІСТОРИЧНІ ВИЯВИ ТА СУТНІСТЬ 116

Гаврилюк Т.В.
відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЛЮДИНА ПЕРЕД ОЧИМА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ТА ТРАНСЦЕНДЕНТНЕ В ОЧАХ ЛЮДИНИ (АНАЛІЗ БОГОСЛОВСЬКОЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ) 127

Мартиненко Л.Б.
кандидат філос. наук, доцент Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини
СВОЄРІДНІСТЬ ІКОНОПИСУ ЯК ДУХОВНОЇ ТВОРЧОСТІ 144

Хархаліс У.М.
аспірант Ужгородського національного університету
СВІТОГЛЯДНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЖИТТЯ І СМЕРТІ В НАРОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ 155

Бойко С.М.
аспірантка Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 165

Мельник В.В.
пошукач Запорізької державної інженерної академії управління персоналом
ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ 176

Пучков О.О.
доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК У БЕЗПЕЦІ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ 185

Дзоз В.О.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 191

Братаніч Б.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ МАРКЕТИНГУ 200

Прутько С.Г.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ 208

Бєлова Л.О.
кандидат техн. наук, доцент, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ 220

Вікторов В.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ПЕДАГОГІЧНЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ 228

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.