Випуск 45

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 45. – К., 2005.

З М І С Т

Пасько Я.І.
доцент Донецького державного університету управління
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АНТИНОМІЇ: ВИМІРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 3

Усик А.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДІАЛОГ КУЛЬТУР: ЗАХІДНА ТА КИТАЙСЬКА ТРАДИЦІЙНА ФІЛОСОФІЯ (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД) 12

Панченко О.В.
кандидат філос. наук, Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 26

Сенченко А.Я.; Сенченко О.А.
кандидат філос. наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії;
політолог, м. Київ
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКЕ БАЧЕННЯ 37

Бойко С.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 51

Мельник В.В.
пошукач Запорізької державної інженерної академії управління персоналом
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ 60

Долга О.Д.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ФЕНОМЕН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЗНАННЯ ЗА ФІЛОСОФІЄЮ К.ЯСПЕРСА 70

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ П’ЄРА БУРДЬЄ: КРИТИКА ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ 80

Романенко Ю.В.
кандидат філос. наук, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
ЛІНГВОКУЛЬТУРОКОДИ В СМИСЛОПРОДУКУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЇ) 90

Гакман О.В.
асистент кафедри Подільського державного аграрно-технічного університету
ГЕНЕРАТИВНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЛІНГВІСТИКА Н.ХОМСЬКОГО ЯК ВИРАЖЕННЯ ЙОГО ЛІНГВІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 98

Шабанова Ю.О.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Національного гірничого університету України (м. Дніпропетровськ)
ФІЛОСОФСЬКА МІСТИКА ЯК МОЖЛИВІСТЬ НОВОЇ МЕТАФІЗИКИ 115

Лютий Т.В.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕКСТАТИЧНІ СТАНИ СВІДОМОСТІ У РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНОМУ ДОСВІДІ 129

Чорноморденко І.В.
Київський національний університет будівництва і архітектури
МАЙСТЕРНІСТЬ І АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ЗНАННЯ 145

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ МИСТЕЦТВА: ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА (НА ПРИКЛАДІ ЕСТЕТИКИ ІКОНОПИСУ ТА ОДНОГО ЩОДЕННИКОВОГО ЗАПИСУ О.ДОВЖЕНКА) 153

Предко О.І.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ ЯК РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ 163

Бодак В.А.
доцент Дрогобицького педагогічного університету
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНО-ШЕННЯ РЕЛІГІЇ І КУЛЬТУРИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 174

Мінаков М.А.
докторант національного університету “Києво-Могилянська Академія”
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ДОСВІД І ЙОГО РОЛЬ В АНАЛІЗІ КУЛЬТУРИ 182

Стогній І.П.; Аврамич Б.А.
доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри ПХДПУ імені Григорія Сковороди;
аспірант ПХДПУ імені Григорія Сковороди
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – МІСТО ІСТОРИЧНЕ І ВИСОКОЇ ДУХОВНОСТІ 196

Андреєва Т.Т.
кандидат філос. наук, доцент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
ЛЮБОМУДР НА ЗЕМЛІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ 205

Пучков О.О.
доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 211

Медвєдєва Н.С.
аспірантка Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ТІЛЕСНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 218

Братаніч Б.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 223

Возний А.П.
начальник кафедри Військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського державного університету
МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОМЕНА “ЖИВИХ СИЛ” ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ В РОБОТОТЕХНІЦІ 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.