Випуск 43

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 43. – К., 2004.

З М І С Т

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СКЕПТИЦИЗМУ В “ТРАКТАТІ ПРО ЛЮДСЬКУ ПРИРОДУ” Д.ЮМА 3

Пашков А.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ ГЕГЕЛЯ 16

Коротіч Г.В.
кандидат філос. наук, старший викладач Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь
І.О. ІЛЬЇН: ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ, ЯКЕ СПІВАЄ 26

Данилюк А.Л.
докторант Черкаського державного технологічного університету
ПРОБЛЕМА АГРЕСІЇ У ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ НІЦШЕ, ЛОРЕНЦА І ФРЕЙДА 38

Парова Н.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ МІГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО 48

Медвєдєва Н.С.
аспірантка Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ТІЛЕСНОГО І СОЦІАЛЬНОГО В ЛЮДИНІ У ФІЛОСОФІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ФІЛОСОФІЇ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 61

Гальченко Г.І.
завідувач науково-дослідницької лабораторії з проблем психофізики та психохімії ВО “Хімік”, м. Харків
ПРО ДВОЇСТІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ 70

Гардашук Т.В.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ ТА ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ 79

Дьяконов І.В.
аспірант Тавричної державної агротехнічної академії
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ» 93

Петрук Н.К.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького національного університету
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 102

Бичихін В.М.
депутат Деснянської районної ради в м. Києві
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І САМОВРЯДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ДО ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 115

Науменко О.М.
здобувач Одеської національної академії харчових технологій
ЕТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ФАКТОР ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 122

Виговський Л.А.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького інституту регіонального управління і права
САКРАЛІЗАЦІЯ ТА СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИКИ ЗМІН СФЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 129

Ковальчук Н.Д.
кандидат філос. наук, науковий працівник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
КОНЦЕПЦІЯ СОФІЙНОСТІ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 138

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ІКОНИ В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ 145

Мороз Я.С.
викладач Львівського національного університету
ПАЛЕОЛОГІВСЬКИЙ РЕНЕСАНС ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІКОНІ 156

Мозговий О.Л.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 166

Скубішевська Т.С.
аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова
РОЛЬ МОВНИХ СТРАТЕГІЙ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 177

Навроцький О.І.
кандидат соц. наук, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСАД ІННОВАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 183

Бадан А.А.
кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету “ХПІ”
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННИХ МОДЕЛЕЙ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 191

Вікторов В.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
АТЕСТАЦІЯ І АКРЕДИТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 203

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК» 213

П’янзін С.Д.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: МАРЧЕНКО О.В. ЕСЕ ПРО ОСОБИСТІСТЬ І ШЛЯХИ ЛЮДСЬКОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ З ПОЗИЦІЇ ПРАВОСЛАВ’Я 216

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.