Випуск 42

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 42. – К., 2004.

З М І С Т

Рискельдієва Л.Т.
кандидат філос. наук, доцент Таврійського університету, м. Сімферополь
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: ВІД НАУКИ ДО ДИСЦИПЛІНИ 3

Коротіч Г.В.
кандидат філос. наук старший викладач Приазовського державного технічного університету м. Маріуполь
ЛЕВ ШЕСТОВ ПРО СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНУ РОЛЬ 14

Варениця О.П.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІСТОРІОГРАФІЯ ФІЛОСОФІЇ: ПОГЛЯД НА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКУ МЕТОДОЛОГІЮ В КОНТЕКСТІ НЕОПРАГМАТИЗМУ Р.РОРТІ 25

Чорноморець Ю.П.
кандидат філос. наук, доцент Української академії зовнішньої торгівлі, м. Київ
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПАТРИСТИЧНОЇ МЕТАФІЗИКИ 36

Кіктенко В.О.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України
АНАЛІЗ НІДЕМІВСЬКОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДАОСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДАО 48

Єрескова Т.В.
викладач Донецького державного університету управління
ГЕНЕЗИС ФЕНОМЕНУ САМОСВІДОМОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 61

Зубко М.В.
пошукувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
СТАРОДАВНЯ ДЕМОКРАТІЯ ГРЕЦЬКОГО ТА РИМСЬКОГО СУСПІЛЬСТВ: ПОРІВНЯЛЬНА АКСІОЛОГІЯ ІНТЕРЕСІВ ТА ПОТРЕБ 70

Суліма Є.М.
кандидат філос. наук, доцент, м. Київ
ГЛОБАЛЬНА ВЛАДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 77

Юрченко Е.А.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 85

Гумєнніков І.М.
аспірант Київського національного торгівельно-економічного університету
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ МАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА 97

Скубішевська Т.С.
аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова
РОЗВИТОК МОВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗМІЦНЕННІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ 108

Сташків Б.
народний артист України, м. Івано-Франківськ
КУЛЬТУРНО-МОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОЛІТИЧНОЇ СОБОРНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 117

Павлов В.І.
кандидат філос. наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії
МЕТАМОРФОЗИ ПРОСТОРУ І ЧАСУ У “ФІЛОСОФІЇ СНОВИДІНЬ” З.ФРЕЙДА І Г.БАШЛЯРА 125

Виговський Л.А.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького інституту регіонального управління та права
ПОСТМОДЕРН ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 134

Бардин Г.Б.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ ОРЕСТА НОВИЦЬКОГО 143

Конох М.С.
доктор філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
РОЗГЛЯД РІЗНОВИДІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В РУСЛІ ПРОБЛЕМ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ 154

Кострюков С.В.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ДЕМОКРАТИЧНА ОСВІТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 166

Круть П.П.
кандидат філос. наук, начальник кафедри Військового інституту ВВ МВС України, м. Харків
ВІДКРИТА ОСВІТА: ПЛЮРАЛІЗМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 176

Бадан А.А.
кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету “ХПІ”
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ЗЛАМІ ЕПОХ 184

Табачек І.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСКУРС 196

Конох М.С., Кошелєв В.І.
доктор філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету;
кандидат філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ І ЇХНЄ ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ
108

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
ГУМАНІСТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 219

Піонтковська Т.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛОГІКА У СТРУКТУРІ АКАДЕМІЧНО-УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 228

Крикун В.Ю.
асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСПУТУ В ТВОРЧОСТІ Ф.ПРОКОПОВИЧА 237

Бобришев В.В.
співробітник Українського національного університету
МЕДИЧНА АКСІОЛОГІЯ ПЕРВІСНОЇ ДОБИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ АНІМІЗМУ, ТОТЕМІЗМУ І ФЕТИШИЗМУ 246

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.