Випуск 41

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 41. – К., 2004.

З М І С Т

Мінаков М.А.
кандидат філос. наук, м. Київ
ТЕОРІЯ ДОСВІДУ Г.КОГЕНА В КОНТЕКСТІ ВИНИКНЕННЯ НЕОКАНТІАНСЬКОГО РУХУ 3

Панич О.О.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: ДЕЯКІ ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 16

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ХИБА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РОЗУМІННЯ У ФІЛОСОФІЇ Т.ГОББСА 30

Мозговий Л.І.
доцент кафедри СДПУ, м. Слов’янськ
ЛЮДИНА В МЕТАФІЗИЦІ «НЕОСЯЖНОГО» С.ФРАНКА 41

Скальська Д.М.
кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
СОЦІОНОРМАТИВНА ФУНКЦІЯ ЕСТЕТИЧНОГО У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ БУТТЯ Д.ЛУКАЧА 51

Булгаков В.В.
главный редактор журнала “Архэ” (г. Минск, Беларусь)
ОБ УКРАИНСКОМ ВЛИЯНИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ Ф. БОГУШЕВИЧА 61

Пасько Я.І.
доцент Донецького державного університету управління
ПРОЕКТ МОДЕРНУ: ВИМІРИ СВОБОДИ І НЕСВОБОДИ 75

Мельник В.В.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ БУТТЯ В РАКУРСІ ПОСТМОДЕРНУ 90

Суліма Є.М.
кандидат філос. наук, доцент
НЕОЛІБЕРАЛЬНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – КРИЗОВА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 101

Мозговий О.Л.
аспірант Слов’янського державного педагогічного університету
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 107

Футулуйчук В.М.; Матуляк П.Я.
доцент, кандидат іст. наук, полковник міліції;
суддя Івано-Франківського обласного суду
СВОБОДА В ЕЛЛІНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ТА ЇЇ ОСМИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 117

Виговський Л.А.
кандидат філос. наук, доцент Хмельницького інституту регіонального управління та права
“ЗМИРЩЕННЯ” ФУНКЦІЙ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАСВОЄННЯ ЛЮДИНОЮ СВІТУ 125

Федь І.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
УКРАЇНСЬКА ІКОНА ЯК АРХЕТИП 134

Неня Г.О.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
МІСТИЧНИЙ ШЛЯХ У ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО СИМВОЛІЗМУ 144

Харитон І.М.
асистент Українського державного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ 156

Осічнюк Ю.В.
доктор філос. наук, професор кафедри суспільних наук Національної академії управління
ВІДЧУЖЕННЯ ТА РЕАЛІЇ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ 167

Павлов В.І.
кандидат філос. наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії
ПРОСТІР ТА ЧАС ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ПЕРЕПОНИ ПІЗНАННЯ 175

Кутняк І.М.
старший викладач ДДПУ ім. І.Я. Франка
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВИМІРУ 184

Топча С.С.
аспірантка Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г.С. Сковороди
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЛОСОФІЇ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЇ 195

Мартинов Р.С.
аспірант СДПУ
ТЕХНОКРАТИЧНА СВІДОМІСТЬ: ДО З’ЯСУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИТОКІВ І УМОВ ІСНУВАННЯ 204

Конох М.С.
доктор філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ОСВІТА ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР 114

Копа В.М.
аспірант Одеського Національного морського університету
РЕАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ЗДОРОВ’Я 225

Рябініна О.В.
кандидат філос. наук, доцент Академії громадянського захисту, м. Харків
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО СИМВОЛУ В ПРОСТОРІ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ 236

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Національної академії державної податкової служби України
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ВОЇНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 247

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.