Випуск 40

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 40. – К., 2004.

З М І С Т

Пасько Я.І.
доцент Донецької державної академії управління
ФЕНОМЕН ПРОСВІТНИЦТВА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ВИМІРИ СВОБОДИ І КЛІЄНТЕЛИ 3

Мотренко Т.В.
кандидат філос. наук, начальник Головного управління державної служби України
ГЕГЕЛІВСЬКІ МОТИВИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ І ЄВГЕНА ТРУБЕЦЬКИХ 21

Рудницька У.Б.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЇ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ВІД ДЕМОКРИТА ДО ГЕГЕЛЯ 36

Щетініна І.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПТ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЮРГЕНА ГАБЕРМАСА 44

Федорченко Ю.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДО ПРОБЛЕМИ «Я» ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ АПЕРЦЕПЦІЇ 53

Рудакевич О.М.
викладач Тернопільської академії народного господарства
ІДЕЯ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ІВАНА ФРАНКА 62

Бежнар Г.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ В.ВИННИЧЕНКА 74

Рубан А.О.
викладач Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 86

Чечель Н.П.
кандидат мистецтвознавства, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТИЛІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ВИДОВИЩНОЇ І ДРАМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ ТА ВЕРТЕПНЕ ДІЙСТВО 97

Мельничук М.С.
аспірант Українського державного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
НЕСПРОМОЖНІСТЬ “МАГІЧНОЇ” КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА 107

Бойченко Н.М.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КАТЕГОРІЯ “БУТТЯ” У ЛАТИНСЬКИХ АВЕРРОЇСТІВ. ВЕРСІЯ СІГЕРА БРАБАНТСЬКОГО ТА БОЕЦІЯ ДАКІЙСЬКОГО 117

Балінченко С.П.
аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 128

Прядко С.А.
аспірант Черкаського державного технологічного університету
ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ 140

Шевченко З.В.
аспірант Черкаського державного технологічного університету
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗМУ В АСПЕКТІ ВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА 148

Горлинський В.В.
кандидат філос. наук, доцент Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУ України “КПІ”
БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ АКСІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 157

Токман О.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГУМАНІЗМ ЯК ПОНЯТТЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 169

Білоус Т.М.
асистентка кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ЕКСПЛІЦИТНОГО ЗНАННЯ В МОДЕЛЮВАННІ МІРКУВАНЬ СТОСОВНО ЗНАННЯ 179

Видриган М.В.
старший викладачЧеркаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СВАВІЛЛЯ 188

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління
ДІЙСНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПОСТТОТАЛІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ 199

Молотова О.М.
завідувач відділу Державного екологічного інституту Мінприроди України
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 209

Бідзюра І.П.
пошукач Інституту вищої освіти АПН України
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 221

Гамрецька Г.С.
пошукувач Інституту вищої освіти АПН України
ФІЛОСОФСЬКО-ЕДУКАЦІЙНІ ВИМІРИ ІСТОРІОСОФСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 233

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Національної академії державної податкової служби України
ВПЛИВ ЕСТЕТИКИ ВІЙСЬКОВОГО ПОБУТУ НА ВСЕБІЧНИЙ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВОЇНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 243

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 40

  1. Уведомление: 2004 рік « Философия