Випуск 38

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 38. – К., 2003.

З М І С Т

Луцький І.М.
академік, ректор Івано-Франківського інституту права, економіки і будівництва
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ СПРАВЕДЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 3

Горпинич О.В.
старший викладач Запорізького державного університету
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 14

Антонів Н.Р.
викладач Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ГРОМАДЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ 24

Ідрісов Б.А.
старший викладач Мелітопільского НКП гуманітарного університету ЗІДМУ
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 34

Коваль О.А.
консультант Центру “Соціополіс”, м. Київ
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ 40

Вдовина О.Я.
аспірант НаУКМА
ЕКЛЕЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В ТВОРАХ КИРИЛА ТУРОВСЬКОГО 50

Панич О.О.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: РОЗВИТОК СКЕПТИЧНИХ МОТИВІВ 59

Мотренко Т.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕГЕЛІВСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (ПРО ОДНУ З ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.) 73

Усанова Л.А.
кандидат філос. наук, доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка
ЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПОШУКИ 84

Чаус А.Д.
аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ І ЇЇ ПОСТМОДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 93

Арабаджієв Д.Ю.
аспірант Запорізького державного університету
ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ 105

Калуга В.Ф.
асистент Національної академії управління
ОСОБЛИВОСТІ ОНТИЧНОГО ТА ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА ВЛАДИ 119

Левкулич В.В.
аспірант Ужгородського національного університету
КАТЕГОРІЯ “РІВНІСТЬ” У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ 131

Ведмедєва Л.Є.
кандидат філос. наук, старший викладач Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
САКРАЛЬНІ І ПРОФАННІ МОДУСИ АБСУРДНОГО 147

Кохан Я.О.
молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ СЕНТЕНЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗОК У ЧАСОВІЙ ЛОГІЦІ 157

Узбек К.М.
кандидат філос. наук, доцент Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
ЕЙДЕТИЧНА ОСНОВА МАТЕМАТИЧНОЇ КЛАСИКИ 166

Середа О.С.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВАЛІДНОСТІ МЕТОДИКИ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 176

Сторіжко Л.В.
доцент НТУУ
КОГНІТИВНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 187

Кудря І.Г.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРСТВА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАХІДНИМ КОНЦЕПТАМ (У ПРАЦЯХ С.БУЛГАКОВА) 195

Явоненко О.О.
кандидат філос. наук, доцент Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
ЕТНОНІМ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДО ПРОБЛЕМ ВИЗНАЧЕННЯ) 209

Проценко Е.Б.
викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту
ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: МОРАЛЬ, ПРАВО І СВІТОГЛЯД (АКСІОЛОГІЯ ХРИСТИЯНСТВА) 215

Бітаєв В.А.
кандидат філос. наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА: ДОСВІД АНТИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ 225

Руденко Т.П.
викладач Національного технічного університету України “КПІ”
СТАБІЛЬНІСТЬ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ) 235

Зикун Н.І.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Національної академії ДПСУ
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКІВЦЯ 244

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 38

  1. Уведомление: 2003 рік « Философия