Випуск 36

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 36. – К., 2003.

З М І С Т

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ В.І. ШИНКАРУКА 3

Панич О.О.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: АПРІОРИЗМ Х’ЮМА ПОРІВНЯНО З АПРІОРИЗМОМ КАНТА 19

Дуйкін В.Р.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ЯК УМОВА БУТТЯ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ П.ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА 36

Дєдяєва І.П.
аспірантка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ В КОНЦЕПЦІЇ К.ЛЕВІ-СТРОСА 46

Щербак С.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ Ю.ГАБЕРМАСА ЯК ВАРІАНТ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ТА ІНТЕРПРЕТАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 55

Базалук О.О.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНА ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ВІЛЬГЕЛЬМА ДІЛЬТЕЯ 66

Булгаков В.В.
главный редактор журнала “Архе”, Минск, Беларусь
ПОНЯТИЕ “НАЦИЯ” В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСOФИИ XVIII–XIX ВВ. 74

Рубан А.О.
аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 88

Братерська-Дронь М.Т.
кандидат мистецтвознавства, доцент Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
ЕТИКА КОСМІЗМУ: ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 101

Маслак О.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПАРАДИГМИ НА КОНЦЕПЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ 113

Кучма І.Л.
аспірантка Інституту соціології НАН України
КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ ВЛАДИ 121

Шевченко З.В.
аспірант Черкаського державного технологічного університету
ПОНЯТТЯ “ЕГОЇЗМ” ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНА ЕКСПЛІКАЦІЯ 135

Лактіонова А.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗНАННЯ ЯК НОРМА ДЛЯ ТВЕРДЖЕННЯ 144

Гапон Н.П.
кандидат філос. наук, докторант Львівського національного університету ім. І.Франка
КУЛЬТУРНО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА ҐЕНДЕРУ: МИНУЛІ ТЕМИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ 160

Кравченко Д.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ІСТОРИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ: ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС ІСТОРИКА 169

Бєлова Л.О.
кандидат техн. наук, начальник Головного управління освіти і науки Харківської облдержадм-ції
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ, АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК ДОМІНАНТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВНЗ 183

Бітаєв В.А.
кандидат філос. наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ 190

Джура О.М.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОВИЗНАЧЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 201

Сапожник Г.
аспірант Київського інституту туризму, економіки і права
ЕТИКА БІЗНЕСУ: ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ 214

Титарчук М.О.
здобувач Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
ПІДПРИЄМНИЦТВО, СВІДОМІСТЬ, ПОВЕДІНКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 232

Огнев’юк В.О.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України
ПАРАДИГМА ЗДОРОВ’ЯТВОРЕННЯ 238

Жаров А.І.
кандидат філос. наук
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ВОЇНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 248

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.