Випуск 34

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 34. – К., 2003.

З М І С Т

Марченко О.В.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
ОСОБЛИВОСТІ ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНИХ ЗАСАД ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ УКРАЇНСЬКОЮ ФІЛОСОФІЄЮ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ) 3

Луцький І.М.
академік, ректор Івано-Франківського Інституту права, економіки та будівництва
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 13

Ятченко В.Ф.
доктор філос. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
АНТРОПОМОРФНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХЕТИПНІЙ СВІДОМОСТІ 24

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В ОНТОЛОГІЇ М.ГАЙДЕГГЕРА 33

Панич О.О.
кандидат філол. наук, доцент Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х‘ЮМА: АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА «BELIEF» 43

Дуйкін В.Р.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
МАНІФЕСТАЦІЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЇ “ТОЧКИ ОМЕГА” У ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ П.ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА 57

Бокал Г.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОГЛЯДІВ АБЕЛЯРА НА ПРОБЛЕМУ УНІВЕРСАЛІЙ 67

Залужна А.Є.
кандидат філос. наук, старший викладач УДУВГП
ПРОБЛЕМНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ У ФІЛОСОФІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ 75

Косар О.П.
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
ШЕЛЛІНГІАНСЬКІ ВПЛИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 83

Прокопчук І.І.
кандидат політ. наук, викладач НПУ ім. М.П. Драгоманова
ПОЛЕМІКА КЛАСИЧНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА СОЦІАЛІЗМУ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ А. ДЕ ТОКВІЛЯ 92

Криворот Т.Л.
аспірант Інституту вищої освіти АПН України
ІСТОРІОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ М.І. КОСТОМАРОВА 107

Радіонова Н.В.
кандидат філос. наук, Харківський державний педагогічний унівеситет ім. Г.С. Сковороди
АКТОВІ ЛЕКЦІЇ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ: ДО ФІЛОСОФСЬКОГО ЛАНДШАФТУ СЛОБОЖАНЩИНИ XIX СТОЛІТТЯ 118

Клочков І.В.
аспірант Національного аграрного університету
НАУКОВА КУЛЬТУРА ЯК СВІТОГЛЯДНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ІДЕАЛ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 129

Федь І.А.
Слов’янський педагогічний університет
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ІКОНОГРАФІЇ У СИСТЕМАХ ДВОХ КУЛЬТУР 139

Косяк В.А.
кандидат пед. наук, доцент Сумського педагогічного університету
АНТИНОМІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО ІМПЕРАТИВУ ЗРЕЧЕННЯ ВІД ТІЛЕСНОГО СВІТУ 149

Фуркало В.С.
викладач Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАНТЕЇЗМ, ВЛАСТИВИЙ ХАСИДСЬКОМУ ВЧЕННЮ 171

Харченко Л.В.
аспірант Львівського Національного університету імені Івана Франка
ТЕОРІЇ МІФА ТА ЇХ ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ В СУЧАСНУ МІФОТВОРЧІСТЬ 179

Татаров Р.М.
кандидат філос. наук, старший викладич Сєверодонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ В СУДЖЕННІ 189

Щербина О.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
МЕТОДОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СТРУКТУРІ ЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ 199

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління
ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 209

Шатохін А.М.
кандидат іст. наук, завідувач кафедри Уманської державної аграрної академії
ПРОБЛЕМА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 219

Титарчук М.О.
пошукувач Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПРОШАРОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 229

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Академії державної податкової служби України
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 237

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.