Випуск 33

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 33. – К., 2003.

З М І С Т

Гаврилов М.І., Заблоцький В.П.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління,
доктор філос. наук, проф. Донецької державної академії управління
ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРОБЛЕМА «ПРИЙНЯТНОСТІ» ЗАКОНІВ 3

Кутуєв П.В.
кандидат соц. наук, доцент Національного університету «КМА»
ПОЛІТИКА РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВИ, ЯКА СПРИЯЄ РОЗВИТКУ В ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 14

Воробйова Л.С.
кандидат філос. наук, доцент кафедри філософії та соціології Академії ДПС України
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПОВСЯКДЕННІСТЬ В АСПЕКТАХ УНІВЕРСАЛЬНОГО ТА РІЗНОМАНІТНОГО 25

Афонов А.П.
кандидат філос. наук, доцент Приазовського державного університету (м. Маріуполь)
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СТАТУС КАТЕГОРІЇ «ЛЮДСЬКА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ» 32

Антонів Н.Р.
асистент Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу
ГРОМАДЯНСЬКА СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 43

Сапожник Г.
аспірант Київського інституту туризму, економіки і права
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ (ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 52

Джура О.Д.
начальник управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 64

Разумцева Г.І.
науковий співробітник Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України
ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НАРОДУ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 75

Марчук В.П.
старший викладач Київського гуманітарного інституту
СОЦІАЛЬНИЙ СМИСЛ ДИПЛОМАТІЇ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 91

Маслов А.О.
старший викладач Житомирського інженерно-технологічного інституту
МАРГІНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 115

Морозова Л.П.
кандидат філос. наук, доцент Вінницького інституту економіки ТАНГ
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ 124

Полелюк Т.А.
старший викладач Українського державного університету водогосподарства і природокористування (м. Рівне)
ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОНОРМАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 132

Ванюшина О.Ф.
кандидат філос. наук, Національний університет харчових технологій
МІФОЛОГЕМА ДОЛІ В АНТИЧНОМУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТОГЛЯДАХ 143

Райда К.Ю.
доктор філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
М.БЕРДЯЄВ. ВЧЕННЯ ПРО ТРИ ПОСТАВИ ФЕНОМЕНА СВОБОДИ 152

Панич О.О.
кандидат філол. наук, завідувач кафедри Донецького національного університету
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РАННЬОГО Х’ЮМА: ІМОВІРНІСТЬ ТА ПЕВНІСТЬ, БУТТЯ Й МИСЛЕННЯ 159

Узбек К.М.
кандидат філос. Наук, Донецький університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського
РАЦІОНАЛІЗМ НАУКИ ПІЗНЬОГО ЕЛЛІНІЗМУ ТА РИМСЬКОГО ПЕРІОДУ 173

Журавльов В.І.
кандидат фіз.-мат. наук, професор Макіївського економіко-гуманітарного інституту
ЕМЕРДЖЕНТНЕ ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ І СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СВІТОРОЗУМІННЯ 184

Наконечна О.П.
кандидат філос. наук, доцент Українського держ університету водного господарства і природокористування
ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО 195

Мізіна Л.Б.
кандидат філос. Наук, докторантка Київського національного уніерситету імені Тараса Шевченка
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ ЯК ПРОЦЕСУ КОЛИВАЛЬНОГО ТИПУ 205

Татаров Р.М.
кандидат філос. наук, старший викладач Сєверодонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету
ЗНАК, СУТНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ 215

Жаров А.І.
кандидат філос. наук, професор Академії державної податкової служби України
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОГО ПОБУТУ НА ФІЗИЧНІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВОЇНА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ 225

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.