Випуск 29

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 29. – К., 2002.

З М І С Т

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ФІЛОCОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 3

Стручкова Л.Б.
помічник-консультант народного депутата України (м. Івано-Франківськ)
СОЦІАЛЬНЕ ЗНЕОСОБЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ: СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 14

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ДО ФІЛОСОФСЬКОГО ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ (АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ) 21

Слоневська І.Б.
пошукач Інституту вищої освіти АПН України (м. Хмельницький)
ПРОБЛЕМА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 29

Александрова О.С.
аспірантка Запорізького державного університету
ЛЮДИНА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ: ТРАГІЗМ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ ЧИ СПРИЯННЯ СУСПІЛЬНОМУ ПРОГРЕСУ? 37

Барладяну-Бирладник В.В., Паньков А.І.
доцент Одеського національного університету ім. І.Мечникова;
проректор Одеської національної юридичної академії
ЩО ТАКЕ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ІСТОРІЯ? 47

Назаренко О.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА «ІНШОГО» ТА «ЧУЖОГО» У ДІАЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ КУЛЬТУРИ 61

Коломієць О.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
СОЦІАЛЬНО-ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА 70

Діденко Л.В.
випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФУВАННЯ ПО-КОНИСЬКИ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 80

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОРІДНЕНИХ ОСОБИСТОСТІ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ 90

Жулай В.І.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЛЮБОВ ДО ІНШОГО В КОНТЕКСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО НОВИЙ ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР 119

Сандига О.І.
Донбаський гiрничо-металургiйний iнститут
МОВА ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ 128

Сіра І.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДОНКІХОТИЗМ ЯК СУБУНІВЕРСУМ РЕАЛЬНОСТІ 137

Проценко Е.Б.
пошукувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ 147

Голець О.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОБ’ЄКТ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ 157

Макаренко Г.Г.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії України ім. П.Чайковського
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ – 20-ТІ РОКИ ХХ СТ. 166

Макарець В.В.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВІД ХОЛОНОМНОГО ДО СФЕРНОГО ПІДХОДУ В АНАЛІЗІ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 177

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, професор Донецької державної академії управління
ВОЛЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВУ САМОСВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 185

Ющенко Ю.П.
аспірантка Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ПРЕДМЕТА МЕДИЦИНИ 194

Горлинський В.В.
старший викладач Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУ України «КПІ»
ДИНАМІКА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ ТА В АРМІЇ 204

Кошарний С.О.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРО СТРУКТУРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦКУРСУ «ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФІЇ (Е.ГУССЕРЛЬ)» 214

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.