Випуск 28

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 28. – К., 2002.

З М І С Т

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФЛЕКСІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3

Попова О.Б.
викладач НУФСУ
СИСТЕМА ОСВІТИ І СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 23

Дуйкін В.Р.
кандидат філос. наук, доцент Черкаського державного університету
ІСТОРІЯ ТА ЇЇ СЕНС У СТРУКТУРІ ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ П.ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА 34

Пішванова В.О.
старший викладач Київського національного економічного університету
СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ АДАПТАТИВНА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ДЖ.ДЬЮЇ 45

Гайдич Н.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ВЧЕННЯ Г.ФРЕГЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЇ 57

Лозниця С.А.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПЦІЯ «ДВОХ ГРАДІВ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 68

Муляр В.І.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Житомирського інженерно-технологічного інституту
ДО ПИТАННЯ ПРО СКОВОРОДИНСЬКУ КОНЦЕПЦІЮ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 77

Діденко Л.В.
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КРИЗА У ФІЛОСОФІЇ: МОЖЛИВА ВОНА ЧИ НІ? 83

Шигімагіна Л.А.
аспірантка Донецького національного державного технічного університету
ЛЮБОВ ЯК КАТЕГОРІЯ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ Й ФІЛОСОФІЇ 91

Борисова З.О.
старший викладач Донецького університету економіки і торгівлі
РЕЛІГІЙНА ФОРМА СВІДОМОСТІ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 97

Братко К.В.
викладач Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА І ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 106

Коломієць О.Г.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ 118

Капічіна О.О.
асистент СНУ ім. В.Даля (м. Луганськ)
ЕСТЕТИЧНО-ЦІННІСНИЙ ВИМІР ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 128

Макаренко Г.Г.
кандидат філос. наук, доцент Національної музичної академії України ім. П.Чайковського
ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ (30–60-ТІ РОКИ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ) 141

Білецький В.В.
аспірант Донецької державної академії управління
ПРО АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХVІ–ХVІІІ СТ. 150

Романовський О.О.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КРИТИКА БІЛЬШОВИЦЬКОГО РОЗУМІННЯ «СОЦІАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ» АВТОРАМИ ЖУРНАЛУ «ПУТЬ» 160

Горлинський В.В.
старший викладач Військового інституту телекомунікацій і інформатизації НТУУ “КПІ”
СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ І ЙОГО ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 166

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І МОЛОДЬ 177

Рижко Л.В.
старший науковий співробітник Центру досліджень наук.-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР 186

Ожембло Ю.Р.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
МОРАЛЬНІСТЬ РИНКОВИХ ВІДНОСИН З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ (АНАЛІЗ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 198

Черноног Р.А.
асистент кафедри Національного авіаційного університету України
ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО: ХТО І ЧОМУ ПРАГНЕ МАТИ ЗВЕРХНІСТЬ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОТИСТОЯННЯ) 212

Нечипоренко В.О.
в.о. доцента ЦГО НАН України
ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ТЕОРІЙ НОВОГО ЧАСУ 223

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.