Випуск 25

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 25. – К., 2001.

З М І С Т

Бойко А.І.
здобувач Інституту вищої освіти НАН України
ПОСТМОДЕРНІЗМ ТА СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 3

Конох М.С.
кандидат іст. наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету
ОСОБИСТІСТЬ І ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 12

Ларцев В.С.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБИСТІСНИЙ СЕНС КУЛЬТУРИ 22

Паньков А.І.
проректор Одеської національної юридичної академії
МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ МОРАЛІ МАСИ ТА ІНДИВІДУУМА 38

Подолянко Л.А.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВОБОДОТВОРЧІСТЬ ЯК «ПРИЗНАЧЕННЯ» ЛЮДИНИ 45

Коваль А.В.
здобувач Інституту вищої освіти НАН України
СТИЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 54

Бойко А.К.
аспірант КГУ
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВИЯВ ВІДЧУЖЕННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 65

Грушевська С.
кандидат філос. наук (Польща)
МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КОНФЛІКТУ 75

Розова Т.В.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Одеської національної юридичної академії
НОВЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ: ОЧІКУВАННЯ МІЛЕНІУМУ ЧИ АПОКАЛІПСИСУ? 84

Фоменко А.М.
cтарший викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
АНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ Е.ФРОММА ПРО ФЕНОМЕН АГРЕСІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 94

Комаха Л.Г.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТАДЕУШ КОТАРБІНЬСЬКИЙ ЯК ЗАСНОВНИК ПРАКСЕОЛОГІЇ 103

Крикун В.Ю.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ СУПЕРЕЧКИ В КОНЦЕПЦІЇ А.ШОПЕНГАУЕРА 112

Шабанова Ю.О.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Національної гірничої академії України, м. Дніпропетровськ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ, МЕТОДОЛОГІЧНА ТА СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ТЕОСОФСЬКОЇ МЕТАФІЗИКИ МАЙСТРА ЕКХАРТА 122

Усик А.В.
кандидат філос. наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНФУЦІЄВИЙ РИТУАЛ: ПОВЕРНЕННЯ У ДАВНИНУ ЧИ ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ? 131

Мазур Т.Г.
доцент Київського національного університету культури і мистецтв
ДО ПИТАННЯ ПРО МІФОПОЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ 138

Ятченко В.Ф.
Дніпродзержинський державний технічний університет
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОСТІР І ЧАС В УКРАЇНСЬКІЙ ДОХРИСТИЯНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ 147

Рязанова Л.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту соціології НАН України
РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ І КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ В КОНТЕКСТІ ЕКУМЕНІЧНОГО РУХУ 155

Чікіта І.В.
аспірант Севастопольського державного технічного університету
ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 167

Щербина О.Ю.
кандидат філос. наук, старший викладач Національної академії внутрішніх справ України
ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ: ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ АСПЕКТИ 175

Алексюк І.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІМПЛІКАТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРАГМАТИЧНИЙ РІЗНОВИД ВИСНОВУВАНЬ 186

Фареник С.А.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПРОЦЕСОМ В КРАЇНАХ РОЗВИНУТИХ ЗАХІДНИХ ДЕМОКРАТІЙ 194

Гладкий М.П.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ 211

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.