Випуск 24

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 24. – К., 2001.

З М І С Т

Алієв Ш.Г., Глушак А.С.
кандидат філос. наук, доцент Горловського АДІ ДонДТУ
ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 3

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
ІДЕЙНО-НАЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ: ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ 19

Бойко А.І.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 29

Хоменко В.М.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
МІСЦЕ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ 39

Степаненко І.В.
кандидат філос. наук, доцент ХДПУ ім. Г.С. Сковороди
ДУХОВНІСТЬ І «САМІСТЬ»: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ПОШУКИ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ОНТОЛОГІЇ 52

Грушевська С.
кандидат філос. наук (Польща)
КОНФЛІКТ І ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ 61

Герчанівська П.Е.
аспірантка НТУУ «КПІ»
НАРОДНІСТЬ МИСТЕЦТВА ЯК ЕСТЕТИЧНА ПРОБЛЕМА (НА ПРИКЛАДІ НАРОДНОЇ ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ) 71

Лісовський П.М.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ШЛЯХЕТНІ ОБРАЗИ КУЛЬТУРИ ЯК ВИЯВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 81

Гладкий М.П.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 88

Кравченко О.М.
м. Київ
ВИНИКНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВИДІВ У ПРОЦЕСІ САМООПТИМІЗАЦІЇ ДІЙ 98

Радіонова Н.В.
кандидат філос. наук, м. Харків
ЕКОФІЛЬНІ ВБОЛІВАННЯ В ТВОРЧОСТІ М.ГОГОЛЯ Й СУЧАСНІСТЬ 110

Мандрика В.А.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського національного університету
МИСЛЕННЄВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ПРОДУКТИВНО-КОНСТРУКТИВНА ФОРМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОНТОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ 118

Шевченко І.А.
аспірант Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова
МЕТОДИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 128

Ларцев В.С.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБИСТІСТЬ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ СОЦІУМУ 138

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ У ФІЛОСОФІЇ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ 151

Ятченко В.Ф.
Дніпродзержинський державний технічний університет
ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ГЕРОЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КАЗЦІ ЯК СПРОБА ПРОРИВУ ЛЮДИНИ ДО ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО 162

Сторіжко Л.В.
докторант НТУУ “КПІ”
ФІЛОСОФСЬКІ ЕКСПЛІКАЦІЇ РАННЬОГО ПСИХОАНАЛІЗУ 169

Швед З.В.
пошукувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЛУМАЧЕННЯ ХАСИДИЗМОМ «ІДЕАЛЬНОГО» ТИПУ ЛЮДИНИ 177

Гриценко І.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДОН КІХОТ. БОРОТЬБА З ДІЙСНІСТЮ 186

Романенко О.В.
пошукувач Київського інституту бізнесу і технологій (КІБіТ)
ЕКОНОМІЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА ЯК ПРЕДМЕТ НЕКЛАСИЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ: ВЕРСІЇ РОСТОУ ТА АРОНА 196

Шевченко М.М.
ад’юнкт Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони України
ЛІМІТРОФ УКРАЇНИ 206

Фареник С.А.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ДОБИ 217

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.