Випуск 23

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 23. – К., 2001.

З М І С Т

Андрєєва Т.А.
кандидат філос. наук, Донецький національний університет
АКСІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ «ЛЮДСТВО» 3

Максюта М.Є.
професор Національного аграрного університету
РОДИНА, ДОМІВКА, ВЛАСНІСТЬ ЯК ХЛІБОРОБСЬКІ ЦІННОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ СУТНІСНОГО ОБРАЗУ БУТТЯ 13

Варениця О.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 23

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ ДІАЛОГ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ 33

Мачинський О.В.
викладач Міжнародного Соломонова університету
ПОНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ З.ФРЕЙДА 41

Рашидов С.Ф.
доцент Луганського педагогічного університету
АФІНСЬКИЙ ПОЛІС ЯК ЗАРОДОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 51

Прокудіна Т.В.
викладач Київського державного інституту декор.-прикладного мистецтва і дизайну
ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ І ВИТОКИ ДЕРЖАВИ В АРІСТОТЕЛЯ 59

Кладько К.С.
студентка Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
АНТИАПОЛОГІЯ ПЛАТОНА 68

Чупрій Л.В.
стажист-дослідник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОНЯТТЯ РОЗУМУ ТА ВІРИ В ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ МИСЛИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 72

Швед З.В.
пошукувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПРИРОДА ХАСИДИЗМУ 81

Хамуд Ал Сувейлан
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В CХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ 89

Балакірова C.
аспірантка НТУУ («КПІ»)
М.ГАЙДЕГГЕР І ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ 97

Льовкіна О.Г.
аспірантка Київського національного економічного університету
СЮРРЕАЛІЗМ І ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ В ПРАЦЯХ В.БЕНЬЯМІНА 107

Бойко А.І.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ПРОБЛЕМА СВІТОГЛЯДНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІУМУ 119

Коваль А.В.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
СТИЛІЗАЦІЯ ЖИТТЯ ЯК СПОСІБ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 128

Алієв Ш.Г.
кандидат філос. наук, доцент Горловського АДІ ДонДТУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ 136

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 153

Похресник А.К.
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України
СОЦIОКУЛЬТУРНI ОРIЄНТАЦIЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДI ТРАНСФОРМАЦIЙНОГО СУСПIЛЬСТВА 162

Криворучко Ю.З.
м. Львів
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ 174

Козацька Т.Ю.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ Й ОЦІНЮВАННЯ 185

Гаврилов М.І.
кандидат філос. наук, доцент Донецької державної академії управління
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НАРОДУ 195

Даніл’ян О.Г.
доктор філос. наук, завідувач кафедри Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН «ПЕРШОЇ ХВИЛІ» ПОСТТОТАЛІТАРИЗМУ 205

Романенко О.В.
пошукувач Київського інституту бізнесу і технологій (КІБіТ)
ЕКОНОМІЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ: ФОРМУВАННЯ НЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ 210

Грушевська C.
кандидат філос. наук (Польща)
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ КОНФЛІКТУ 219

Гладкий М.П.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 228

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.