Випуск 22

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 22. – К., 2001.

З М І С Т

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківівського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА ДЛЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА 3

Юр’єва-Пековець О.В.
аспірант Донецької державної академії управління
ПРОБЛЕМА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН У ЦІННІСНІЙ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ 12

Хоменко В.М.
пошукувач Центру гуманітарної освіти НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 19

Кравченко П.А.
кандидат філос. наук, доцент
ДО ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 31

Коваль А.В.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
СТИЛЬ ЖИТТЯ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ) 42

Степаненко І.В.
кандидат філос. наук, доцент Харківського педагогічного університету
ДУХ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ 51

Дністрян С.І.
аспірантка ЛНУ ім. І.Франка
ПОНЯТТЯ “ВОЛЯ” У ФІЛОСОФІЇ ШЕЛЛІНГА 61

Кірюхін Д.І.
молодший науковий співробітник, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РОЗУМІННЯ ГЕГЕЛЕМ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ В ЙЄНСЬКИХ ПРАЦЯХ 70

Михайленко Р.В.
аспірант НТУУ «КПІ»
АСПЕКТИ КРИТИКИ МАРКСИЗМУ ТА ІДЕЇ СУСПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ЗАХОДУ 80

Семчук Ю.В.
аспірант КПУ
СТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРАЛЬНОГО МЕТОДУ К.ЛЕВІ-СТРОСА 90

Творіна О.Л.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного інституту
ДО ПРОБЛЕМИ СМИСЛОВОГО ПОЛЯ «ІСТОРИЧНИХ АПРІОРІ» М.ФУКО 100

Шабанова Ю.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної гірничої академії, м. Дніпропетровськ
ВИСОКОГУМАННИЙ ХАРАКТЕР МЕТАФІЗИКИ АРТУРА ШОПЕНГАУЕРА 111

Ятченко В.Ф.
Дніпродзержинський державний технічний університет
ГЕНЕЗА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ І ФОРМ ПОЧУТТЄВОСТІ В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ 117

Доброносова Ю.Д.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ВНУТРІШНІЙ КОНТЕКСТ РОЗГОРТАННЯ СМИСЛУ ФЕНОМЕНА ЛЮБОВІ У СЕМАНТИКО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 124

Шевченко І.М.
аспірантка Центру українознавства КНУ
МІСЦЕ ТЕОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ ОСВІТИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (XVII–XVIII СТ.) 134

Клімова Г.П.
доктор філос. наук, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗМІСТУ ОСВІТИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 143

Ларцев В.С.
докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЗАХІДНА І СХІДНА КУЛЬТУРИ ЯК ДІАЛЕКТИЧНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА
150

Токарева В.І.
кандидат соц. наук, завідувачка кафедри Донецької державної академії управління
ДИХОТОМІЯ «СХІД–ЗАХІД» У МЕНТАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН (ДОНЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ) 161

Ставицький А.В.
аспірант Севастопольського державного технічного університету
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ 166

Мандрика В.А.
докторант, доцент Східно-українського національного університету (м. Луганськ)
ПІЗНАВАЛЬНО-ОНТОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ СХЕМИ ЯК ФОРМИ ПОШУКОВОГО МИСЛЕННЯ 177

Базалук О.О.
викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ 187

Герчанівська П.Е.
аспірантка НТУУ «КПІ»
ПРОЦЕС СТИЛЕУТВОРЕННЯ В МИСТЕЦТВІ 195

Маміндусова Г.І.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
ПЕРЕХІД ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 206

Сухачов С.Я.
кандидат філос. наук, доцент Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 215

Діденко Н.Г.
аспірант Донецької державної академії управління
ПРИНЦИП ОБ’ЄКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ. РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ТА ЕЛІТИ В УПРАВЛІННІ
227

Юхименко Н.Ф.
аспірантка Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С. Сковороди
ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ТЕХНОКРАТИЗМУ 236

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 22

  1. Уведомление: 2001 рік « Философия