Випуск 21

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 21. – К., 2001.

З М І С Т

Чорноморець Ю.П.
аспірант Національного аграрного університету
ВЧЕННЯ ПРО ПРИРОДНЕ СПОГЛЯДАННЯ В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ 3

Семчук Ю.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТРУКТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЛЕВІ-СТРОСА 13

Саввіна Л.І.
старший викладач Тираспільського державного університету, аспірант Одеської національної юридичної академії
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В КОМУНІКАТИВНІЙ ФІЛОСОФІЇ Ю.ГАБЕРМАСА 22

Романько О.В.
аспірант Слов’янського державного педагогічного інституту
«ПЕРШИЙ ЗАСНОВОК» ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ В ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПЕРЕДПОСИЛОК 32

Пристинська Г.Я.
пошукувач Донецького державного університету економіки та торгівлі ім. М.Туган-Барановського
«САМІСТЬ» ЛЮДИНИ В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 42

Сторіжко О.Й.
старший викладач Київського національного університету будівництва та архітектури
ЛЮДИНА ЯК ІДЕЯ І ВИТВІР ПРИРОДИ 50

Подолянко Л.А.
старший викладач НТУУ «КПІ»
ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КЛАСИКА І СУЧАСНІСТЬ 59

Ятченко В.Ф.
Дніпродзержинський державний технічний університет
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ В СИСТЕМІ ДУХОВНОЇ ТВОРЧОСТІ ЛЮДЕЙ «КОЛИСКОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ» 67

Рязанова Л.С.
докторант Інституту соціології НАН України
РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЯК ФАКТОР КУЛЬТУРНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 74

Похресник А.К.
Інститут вищої освіти АПН України
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 85

Слоневська І.Б.
викладач Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту
ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 92

Кулешов А.В.
здобувач Інституту вищої освіти АПН України
ЛЮДИНА І СВОБОДА В ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІАСПОРНОГО ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА) 100

Хоменко В.М.
пошукувач Центру гуманітарної освіти НАН України
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ 110

Соколов В.С.
викладач Національної академії оборони України
СВІТОГЛЯДНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 122

Чікіта І.В.
аспірант Севастопольського державного технічного університету
МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 132

Лубніна Т.І.
викладач Подільського державного педагогічного університету
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 141

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІНФОРМОГЕНЕЗ У ТРАНСАКЦІЯХ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА І БІОСФЕРИ 152

Хумуд Сувайдан
пошукувач, м. Київ
КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ВАРІАНТ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 171

Діденко Н.Г.
аспірант Донецької державної академії управління
УМОВИ, ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ І КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 181

Чемшит О.О.
завідувач кафедри Севастопольського державного технічного університету
ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 191

Ібрагімов М.М.
кандидат філос. наук, професор КІВС
ПРАВО ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЦІННІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 204

Микитчик О.В.
ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ України
ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 225

Вакуленко М.В.
пошукувач Інституту соціології НАН України
КОНВЕРСІЯ ОПК ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 236

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.