Випуск 20

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 20. – К., 2001.

З М І С Т

Подмазін С.І.
кандидат психол. наук, докторант Запорізького державного університету
АВТЕНТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК МЕТА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 3

Кравченко П.Л.
кандидат філос. наук, доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ 15

Бандура О.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДУ ДО ПОСТЕКОНОМІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 27

Ларцев B.C.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБИСТІСТЬ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 36

П’янзін С.Д.
аспірант Київського державного лінгвістичного університету
ОНТОЛОГІЧНІСТЬ ЦІННІСНОГО І МОБІЛЬНІСТЬ ЦІННІСНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ ЛЮДИНИ 47

Хоменко В.М.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ Й ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 59

Пепеляєв С.Г.
викладач НАВСУ
ГУМАНІЗМ ЯК ОСНОВНА РИСА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 66

Бурега В.В.
кандидат психол. наук, професор Донецької державної академії управління
ВІРТУАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ: МОЖЛИВЕ Й РЕАЛЬНЕ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 78

Степіка Ю.В.
здобувач Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С.Сковороди
СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 89

Вальчук A.M.
старший викладач Хмельницького інституту регіонального управління та права
ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 99

Доброносова Ю.Д.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного інституту
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКУ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТЬ «НОРМА – АНОМАЛІЯ» З ТЕМАТИЗАЦІЄЮ СЕНСОПОКЛАДАННЯ БУТТЯ У ФІЛОСОФСТВУВАННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 110

Комарова О.В.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ПОЛЕМІКА ЗАХІДНИКІВ І СЛОВ’ЯНОФІЛІВ 121

Ятченко В.Ф.
Дніпродзержинський державний технічний університет
ЯВИЩЕ АНАМНЕЗИСУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ЖАНРІ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ 125

Рудик Г.Б.
аспірант Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
КАТЕГОРІЯ АБСОЛЮТУ В ЕСТЕТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО НЕФІГУРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ 131

Стародубцева Л.В.
кандидат архітектури, докторант Харківської державної академії культури
ОРФІЧНІ МОТИВИ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 140

Вавушко О.М.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЯ «КОСМІЧНОГО ДИНАМІЗМУ» КАЗИМІРА МАЛЕВИЧА 160

Таранов С.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КАНТІВСЬКІ ТЕМИ В ТВОРАХ Л.ШЕСТОВА 168

Сторіжко Л.В.
докторант НТУУ “КПІ”
НЕОФРЕЙДИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ 179

Лютий Т.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
НЕГАТИВНА ОНТОЛОГІЯ ТА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НІГІЛІЗМ» М.ГАЙДЕГГЕРА 188

Кучеренко В.Д.
соціолог першої категорії Інституту соціології НАН України
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ НАУКИ Р.МЕРТОНА 201

Нушнова В.В.
старший викладач Черкаського інституту управління
РЕФЛЕКСІЯ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 211

Іванов С.Г.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЕСТЕТИКИ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ: КОНСЕРВАТИВНА РЕВОЛЮЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ ТА «ЛІВИЙ» АВАНГАРД 219

Чуйко В.Л.
кандидат філос. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІОНІЗМУ: СФЕРА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 229

Шатохін A.M.
кандидат іст. наук, завідувач кафедри Уманської державної аграрної академії
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 236

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.